Search result for

feld

(71 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feld-, *feld*, fel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feldspar[N] แร่หินภูเขาไฟ, Syn. felspar

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feldsparเฟลด์สปาร์, แร่ฟันม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
feldspathizationการเกิดเฟลด์สปาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feldsparหินฟันม้า [TU Subject Heading]
feldsparเฟลด์สปาร์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกสารประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะลูมิเนียมซิลิเกตของโพแทสเซียม หรือของโซเดียม หรือของแคลเซียม ความแข็งประมาณ 6ความถ่วงจำเพาะ 2.55-2.71 มีสีต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแร่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Feldspar industryอุตสาหกรรมหินฟันม้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chad Feldheimer to the office, please.แช้ด เฟลไฮเมอร์เชิญที่ออฟิฟศด้วยค่ะ Burn After Reading (2008)
Chad Feldheimer, he's one of our trainers.แช้ด เฟลไฮเมอร์เป็นเทรนเนอร์ค่ะ Burn After Reading (2008)
What's his name? Chad Feldheimer.แช้ด เฟลไฮเมอร์ เขาหายตัวไป Burn After Reading (2008)
- I wanna tell Brenda Feldman I love her.ผมอยากจะบอก เบรนด้า เฟดแมนว่าผมรักเธอ Pilot (2009)
Feldman.เฟลด์แมน Pilot (2009)
- A poem i've written for Brenda Feldman.มันเป็นกลอนที่ผมเขียนให้ เบรนด้า เฟลด์แมน Pilot (2009)
To let you know my heart is yours. Feldman, Brendaเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าหัวใจของผมเป็นของคุณ เบรนด้า เฟลด์แมน Pilot (2009)
You, uh, heard about Lumpy Feldstein?นาย เอ่อ ได้ยินข่าวลัมพี เฟลด์ตินหรือยัง Bainne (2010)
Don't be an idiot, Feldstein.อย่าทำตัวงี่เง่าเลย ฟิลด์สเตน Lochan Mor (2010)
Lumpy Feldstein on three.ลัมพี ฟิลด์สเตนโทรมา Lochan Mor (2010)
Dr. Feldman, our dermatologist, would've had to call into a pharmacy.Dr.feldman หมอโรตผิวหนังของเรา จะต้องโทรเข้าไปในร้านยาที่ . . Chuck Versus the Honeymooners (2010)
- What family is Feldene a part of?- ยาเฟลเดนซ์อยู่ในตระกูลอะไร Love & Other Drugs (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟันม้า[N] feldspar, Syn. เฟลด์สปาร์, Thai definition: แร่ประกอบหินชนิดหนึ่ง มีหลายสี ส่วนมากมักมีสีขาวขุ่นคล้ายฟันม้า
เฟลด์สปาร์[N] feldspar, Syn. หินฟันม้า, ฟันม้า, Thai definition: ชื่อแร่ประกอบหินชนิดหนึ่ง มีหลายสี ส่วนมากมักมีสีขาวขุ่นคล้ายฟันม้า, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีเลเฟลด์[TM] (Bīlēfēlt) EN: Bielefeld   FR: Bielefeld
ฟันม้า[n.] (fanmā) EN: feldspar   
เฟลด์สปาร์[n.] (fēlspā) EN: feldspar   FR: feldspath [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FELD    F EH1 L D
FELDE    F EH1 L D
FELDT    F EH1 L T
FELDA    F EH1 L D AH0
FELDER    F EH1 L D ER0
FELDNER    F EH1 L D N ER0
FELDENE    F EH0 L D IY1 N
FELDMAN    F EH1 L D M AH0 N
FELDBLUM    F EH1 L D B L AH0 M
FELDHAUS    F EH1 L D HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feldspar    (n) (f e1 l d s p aa r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Feld(n) |das, pl. Felder| สนาม, ทุ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feld {n} | Felder {pl} | in Felder aufgeteiltfield | fields | fielded [Add to Longdo]
Feld {n}; offenes Gelände | auf freiem Feldopen country | in the open country [Add to Longdo]
Feld {n} [phys.] | elektromagnetisches Feldfield | electromagnetic field [Add to Longdo]
Feld {n}; Datenfeld {n}; Array {n} [comp.] | Felder {pl}array | arrays [Add to Longdo]
Feld {n} | Felder {pl}pad | pads [Add to Longdo]
Feldarbeit {f}field work [Add to Longdo]
Feldbegehung {f}field-walking [Add to Longdo]
Feldbett {n}camp bed; cot [Add to Longdo]
Feldbus {m}field bus [Add to Longdo]
Felddienst {m}field duty [Add to Longdo]
Feldeffekttransistor {m} (FET)field-effect transistor [Add to Longdo]
Feldelement {n}array element [Add to Longdo]
Feldflasche {f}canteen [Add to Longdo]
Feldfrucht {f}; Frucht {f} | Feldfrüchte {pl}; Früchte {pl}field crop; crop | field crops; crops [Add to Longdo]
Feldherr {m}commander [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
となりのサインフェルド[, tonarino sainferudo] (n) Seinfeld (TV Show) [Add to Longdo]
カランコエ[, karankoe] (n) kalanchoe (esp. species Kalanchoe blossfeldiana) (lat [Add to Longdo]
カリ長石[カリちょうせき, kari chouseki] (n) potash feldspar [Add to Longdo]
クロイツフェルトヤコブ病[クロイツフェルトヤコブびょう, kuroitsuferutoyakobu byou] (n) Creutzfeldt-Jakob disease; CJD [Add to Longdo]
ヤコブ病[ヤコブびょう, yakobu byou] (n) (abbr) (See クロイツフェルトヤコブ病) Creutzfeld-Jakob disease; CJD [Add to Longdo]
斜長石[しゃちょうせき, shachouseki] (n) plagioclase feldspar [Add to Longdo]
石粉[いしこ, ishiko] (n) stone or feldspar or limestone dust or powder [Add to Longdo]
長石[ちょうせき, chouseki] (n) feldspar [Add to Longdo]
変異型クロイツフェルトヤコブ病[へんいがたクロイツフェルトヤコブびょう, hen'igata kuroitsuferutoyakobu byou] (n) (1) (See クロイツフェルトヤコブ病) variant Creutzfeld-Jakob disease; vCJD; (2) new variant Creutzfeld-Jakob disease; nvCJD [Add to Longdo]
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长石[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, / ] feldspar (felspar) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
元帥[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
出征[しゅっせい, shussei] Feldzug [Add to Longdo]
水稲[すいとう, suitou] Feldreis [Add to Longdo]
水筒[すいとう, suitou] Feldflasche [Add to Longdo]
田畑[たはた, tahata] Felder [Add to Longdo]
[はた, hata] Feld [Add to Longdo]
碁盤の目[ごばんのめ, gobannome] Feld(er) (auf_dem_Go-Brett) [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] Feldzug, Expedition, Besuch (Sport) [Add to Longdo]
[じん, jin] FELDLAGER, STELLUNG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Feld [fɛlt] (n) , s.(n )
     array; field; pad
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top