หรือคุณหมายถึง eßos?
Search result for

essos

(7 entries)
(0.0791 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essos-, *essos*, esso
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And if Qarth is the wealthiest city in Essos--และถ้าหากว่าคาร์ธเป็นเมืองที่ร่ำรวย ที่สุดในเอสซอส... The Ghost of Harrenhal (2012)
I have been to Essos and seen the Unsullied firsthand.ข้าเคยไปแอสลอสและเห็นพวก ไร้มลทินด้วยตาตัวเอง The Laws of Gods and Men (2014)
Did you spend much time in Essos?ได้ใช้เวลาในแอสลอสมากหรือ The Laws of Gods and Men (2014)
You are from Essos.เจ้ามาจากแอสลอส The Laws of Gods and Men (2014)
Essos is east and Westeros is west.เอสโซสคือตะวันออกและเวสเตอรอสคือตะวันตก No One (2016)
Who sent word to Essos to murder Daenerys Targaryen?ใครส่งคำสั่งสังหารเดเนอริส ทาร์แกเรียน ไปเอ็สซอส? Stormborn (2017)
In Essos, her brutality is already legendary.ในเอ็สซอส ความป่าเถื่อนของนางถูกเล่าขานเป็นตำนาน Stormborn (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top