ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dottie

D AA1 T IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dottie-, *dottie*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dottie here, who, although her father offeredดอตตี้ที่นี่ แม้ว่าพ่อของเธอเสนอที่จะยก Hell-O (2010)
Mr. Franklin, it's Dottie!คุณ แฟรงคลิน! ฉันเอง ดอทตี้นะ! Rise of the Planet of the Apes (2011)
It's just we told Dottie and Shelly we'd be home in time for their bedtime ritual.เราบอกดอทตี้และเชลลี่ว่า เราจะไปตอนเขาเข้านอน Taking Back the House (2011)
Thanks, Dottie. You're dismissed for the day.ขอบคุณดาร์ตี้ วันนี้เธอไปได้แล้ว The New Rachel (2012)
It's not a class, it's an after-school club that Sam and Joe and Kitty and Dottie Kazatori are in.มันไม่ใช่วิชาเรียนน่ะ แค่ชมรมหลังเลิกเรียน ที่แซม โจ คิตตี้ และ ดอตตี้ คาซาโตริ อยู่ด้วย The Break-Up (2012)
Who's Dottie Kazatori?ใครคือ ดอตตี้ คาซาโตริ The Break-Up (2012)
I don't know what there is to be on the fence about, Dottie.ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง บนรั้ว ด็อตตีั้ The Break-Up (2012)
That's what it feels like to be left behind, Dottie Kazatori.นั่นคือความรู้สึกของการถูกทอดทิ้ง, โดตตี้ คาซาโทริ The Break-Up (2012)
Dottie seems... pretty damaged.ดูเหมือนว่าด็อตตี้จะ... เสียหายอย่างหนัก The Break-Up (2012)
I'm taking Dottie and Shelly already, so it would be no trouble to have Brick come along.ฉันจะพาด็อทตี้และเชลลี่ไปอยู่แล้ว มันไม่มีปัญหาหรอกที่จะพาบริคไปด้วย Halloween III: The Driving (2012)
Are you doing okay, Dottie?-สบายดีมั๊ยจ๊ะดอตตี้? Tina in the Sky with Diamonds (2013)
Everyone knows Dottie Kazatori.ใครๆก็รู้จัก ดอตตี้ คาซาโทริ Tina in the Sky with Diamonds (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOTTIE    D AA1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dottier    (j) dˈɒtɪəʴr (d o1 t i@ r)
dottiest    (j) dˈɒtɪɪst (d o1 t i i s t)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top