ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diapositiv

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diapositiv-, *diapositiv*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องฉายภาพนิ่ง[n. exp.] (khreūangchāi phāpning) EN: slide projector   FR: passe-vue [m] ; projecteur pour diapositives [m]
เครื่องฉายสไลด์[n. prop.] (khreūangchāi salai) EN: slide projector   FR: passe-vue [m] ; projecteur pour diapositives [m]
ภาพนิ่ง[n.] (phāpning) EN: slide   FR: diapositive [f] ; diapo [f] (fam.) ; dia [f] (abrév. - Belg.)
ภาพยนตร์ภาพนิ่ง[n.] (phāpphayon phāpaning) EN: slide   FR: diapositive [f]
สไลด์[n.] (salai) FR: diapositive [f] ; diapo [f] (fam.) ; dia [f] (abrév. - Belg.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top