หรือคุณหมายถึง deßerts?
Search result for

desserts

(25 entries)
(0.2409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desserts-, *desserts*, dessert
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dessertsของหวาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The journey to Five Elements Mountain, crosses barrens and desserts, unspeakable dangers.- ไปที่เขาคุนลุ้นน่ะ ผจญกับความเวิ้งว้าง แล้วก็ทะเลทราย มีอันตรายยังไงไม่รู้ได้ The Forbidden Kingdom (2008)
Volume Three, Fish. Meat, vegetables, and desserts.ชุดที่สาม ปลา เนื้อ ผัก และของหวาน Julie & Julia (2009)
Housewives who came with desserts...แม่บ้านที่มีขนมหวาน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
You might say you wouldn't like him when he's angry. So a hothead getting killed by TV's greatest hothead. Kind of sounds like just desserts, doesn't it?อาจจะบอกได้ว่า นายคงไม่ชอบเวลาที่เขาโมโห งั้นคนเลือดร้อน ถูกฆ่า โดยดาราทีวีที่เลือดร้อนที่สุด Changing Channels (2009)
Just desserts, sweet tooth screwing with people before you kill them.แค่อยาก เป็นของหวาน ป่วนผู้คน ก่อนนายจะฆ่าพวกเขา Changing Channels (2009)
There's two pages just for desserts.แค่ของหวานยังตั้ง 2 หน้าแล้ว The Maternal Congruence (2009)
We've had coffee and two entire desserts.เราก็กินกาแฟกับของหวานไปสองจานแล้วนะ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
It'll be super-rewarding and bonding because Martha Stewart says apple pie is the most time-consuming and difficult of all fruit-based desserts.เพราะมาร์ธา สจ๊วตบอก แอปเปิ้ลพายเป็นเวลาที่กิน.. ..ได้ยากที่สุด ของขนมหวานทั้งหมด Thanksgiving II (2010)
I'll be back for just desserts.ฉันจะกลับมากินของหวาน Gaslit (2010)
There's a restaurant here where the desserts are fabulous.ของหวานที่นี่ ขึ้นชื่อมากเลยนะ Episode #1.1 (2010)
We'll serve our best desserts and make your banquet a success.คะ เราจะบริการขนมที่ดีที่สุดของเรา และทำให้ห้องจัดเลี้ยงของคุณประสบความสำเร็จ Yougashiten koandoru (2011)
Oh, Cindy, Cindy. The desserts--ฮ้,ซินดี้ๆ, ของว่าง Then I Really Got Scared (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dessertsOne of these fine days he will get his just desserts.
dessertsPlease help yourself to the desserts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อนหวาน[n.] (chøn-wān) EN: dessertspoon   FR: cuillère à dessert [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESSERTS    D IH2 Z ER1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desserts    (n) (d i1 z @@1 t s)
dessertspoon    (n) (d i1 z @@1 t s p uu n)
dessertspoons    (n) (d i1 z @@1 t s p uu n z)
dessertspoonful    (n) (d i1 z @@1 t s p uu n f u l)
dessertspoonfuls    (n) (d i1 z @@1 t s p uu n f u l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スイーツ;スウィーツ[, sui-tsu ; suui-tsu] (n) sweets (desserts, candy, etc.) [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top