ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basf

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basf-, *basf*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา basf มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *basf*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basfaponบาสฟาพอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
BMW, BMG, BASF, and they're all Bs.BMW, BMG, BASF. Und alle fangen mit B an. Left for Dead (2004)
In Germany, it is the owner Bayer, BASF, BMW, VW, under Hitler they have all used slave labor,In Deutschland sind es die Eigentümer von Bayer, BASF, BMW, VW. Unter Hitler haben sie alle Sklavenarbeit genutzt. Rampage: Capital Punishment (2014)
He is an old acquaintance of Hitler and former lawyer of IG Farben the company that produced the chemicals used in the gas chambers before it was separated in its subsidiaries: Bayer, Agfa and BASF.Er ist ein alter bekannter Hitlers und ehemaliger Anwalt der IG Farben, des Konzerns. der das Gift für die Gaskammern herstellte, bevor er zerschlagen wurde in seine Töchter Bayer, Agfa and BASF ()

CMU English Pronouncing Dictionary
BASFORD    B AE1 S F ER0 D

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top