Search result for

adlers

(110 entries)
(2.075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adlers-, *adlers*, adler
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา adlers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *adlers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get me Paget from Homeland, Cavanaugh from CDC and Stradler from the joint chiefs.ติดต่อ พาเจท จากกองกำลังรักษาดินแดน คาวานอจฮ์ จากกองควบคุมโรคติดต่อ และ สเตดเดอร์ หัวหน้าฝ่ายประสานงาน WarGames: The Dead Code (2008)
Mr. Adler.- คุณแอดเลอร์ It's a Terrible Life (2009)
Adler?แอดเลอร์ Reversals of Fortune (2009)
Scott Adler... I just need to know if he's in comp theory.Scott Adler ฉันแค่อยากรู้ว่าเขา เรียน comp theory ไหม The Lost Boy (2009)
There's no record of a Scott Adler in the system.ไม่มีบันทึกของ Scott Adler ในระบบ The Lost Boy (2009)
That's why I'm gonna give you 30 seconds to explain why there's no Scott Adler enrolled at N.Y.U.เพราะแบบนั้นไง ฉันเลยให้เวลาเธออธิบาย 30 วินาที ทำไมถึงไม่มีชื่อ Scott Adler ใน NYU The Lost Boy (2009)
My name is... my name isn't Adler.ฉันชื่อ ... ฉันไม่ได้ชื่อ Adler แต่ฉันชื่อ Rosson The Lost Boy (2009)
His last name's not Adler.เขาไม่ได้นามสกุล แอดเลอร์ The Lost Boy (2009)
I'm Irene Adler, again.ฉันกลับมาเป็นไอรีน แอดเลอร์ Sherlock Holmes (2009)
- Well done, Miss Adler.-เก่งมากคุณแอ็ดเลอร์ Sherlock Holmes (2009)
Which is why Miss Adler is so desperate to find him.นี่เป็นเหตุผลที่คุณแอดเลอร์ ต้องการตัวเขาที่สุด Sherlock Holmes (2009)
You just going to try to recycle Adler's doctrine of the inferiority complex?นายแค่พยายามนำทฤษฎีปมด้วย ของแอดเลอร์มาใช้ใหม่เหรอ The Pants Alternative (2010)
Yes, Miss Adler.ครับคุณแอดเลอร์ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Did you imagine Miss Adler, That something would happen to you?คุณเชื่อคุณแอดเลอร์มั้ย,ว่านี่มันมีอะไรผิดปกติ? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Stella Adler's The Technique of Acting,เทคนิคการแสดงของสเตล่า แอดเลอร์ The Thespian Catalyst (2011)
Vincent Adler --วินเซนต์ แอดเลอร์ On Guard (2011)
Shortly before his death, you confronted Vincent Adler outside of a warehouse.สั้นๆ ก่อนการตายของเขา นายเผชิญหน้ากับวินเซนต์ แอดเลอร์ ด้านนอกโกดังสินค้า On Guard (2011)
Adler had it loaded onto a truck.แอดเลอร์ขนมันขึ้นรถบรรทุกไป On Guard (2011)
As hard as we've tried, versions of what happened to Adler's sub have leaked out.แม้เราจะพยายามมากแค่ไหน แต่ข่าวลือเรื่องเรือดำน้ำของ แอดเลอร์ ก็ยังรั่วออกไป On the Fence (2011)
We've been following Mr. Caffrey ever since we learned of the suspicious events surrounding Vincent Adler's death.เราตามดูคุณแคฟฟรีย์มานาน ตั้งแต่เรารู้เรื่อง เหตุการณ์น่าสงสัย เกี่ยวกับการตายของ วินเซ็นท์ แอดเลอร์ On the Fence (2011)
Mr. Nachrichtenübermittlungs-Oberführer Adler?Mr. Nachrichtenubermittlungs-Oberfuhrer AdlerIron Sky (2012)
- Klaus Adler.- เคล้าส์ แอดเลอร์ Iron Sky (2012)
I am Commander Klaus Adler of the 4th Reich. We are based on the moon.ฉันคือผู้บัญชาการ เคล้าส์ แอดเลอร์ รุ่นที่4 ถิ่นฐานพวกเราอยู่บนดวงจันทร์ Iron Sky (2012)
Klaus Adler.เคลาส์ แอดเลอร์ Iron Sky (2012)
Hell hath no fury, Mr. Adler.แย่ยิ่งกว่านรกซะอีก คุณเอดเลอร์ Iron Sky (2012)
What did you think of that, Herr Adler?แล้วคุณคิดว่ามันเป็นไง Iron Sky (2012)
Yes, Miss Adler. What are you typing?ค่ะ มิสแอดเลอร์ พิมพ์อะไรอยู่ A Scandal in Belgravia (2012)
Irene Adler.ไอรีน แอดเลอร์ A Scandal in Belgravia (2012)
And I assume this Adler woman has some compromising photographs.และผมเดาว่าคุณแอดเลอร์คนนี้ มีรูปอันตรายอื่นๆอีกในครอบครอง A Scandal in Belgravia (2012)
Do Miss Adler and this young female person appear in these photographs together?คุณแอดเลอร์ กับผู้หญิงคนนี้ -ในรูปมีภาพพวกเธออยู่ด้วยกัน? -ใช่ A Scandal in Belgravia (2012)
As Miss Adler remarks in her masthead, know when you are beaten.อย่างที่เธอเขียนไว้ในเว็บนั้นแหละ "จงสยบเมื่อรู้ว่าจะพ่าย" A Scandal in Belgravia (2012)
Miss Adler, I presume. Look at those cheekbones.มิสแอดเลอร์ / ดูแก้มนั้นสิ A Scandal in Belgravia (2012)
Sorry, Sherlock. Miss Adler, on the floor!ขอโทษนะเชอร์ล็อค มิสแอดเลอร์นั่งลงกับพื้น! A Scandal in Belgravia (2012)
Irene Adler?-โอ ไอรีน แอดเลอร์ A Scandal in Belgravia (2012)
Irene Adler.ไอรีน แอดเลอร์ พวกอเมริกันคงไม่สนใจเธอ A Scandal in Belgravia (2012)
Irene Adler is no longer any concern of yours.ไอรีน แอดเลอร์ ไม่ใช่เรื่องที่นายต้องกังวลอีกแล้ว A Scandal in Belgravia (2012)
I think you're going to find Irene Adler tonight.ฉันคิดว่านายจะได้เจอตัวไอรีน แอดเลอร์คืนนี้ A Scandal in Belgravia (2012)
This the file on Irene Adler?นี่คือไฟล์ของไอรีน แอดเลอร์? A Scandal in Belgravia (2012)
No, it's, um... it's about Irene Adler.เอ่อ เปล่า มัน... มันเกี่ยวกับไอรีน แอดเลอร์ A Scandal in Belgravia (2012)
We discovered Adler's u-boat.เราได้ค้นพบเราดำน้ำของเยอรมัน Upper West Side Story (2012)
And I was the one that burned down the warehouse and took it from Vincent Adler.และผมเป็นคนที่ เผาโกดังนั้น และเอามาจาก วินเซนต์ แอดเลอร์ Checkmate (2012)
Adler didn't deserve it.แอดเลอร์ไม่สมควรได้มันไป Checkmate (2012)
Alfred Adler.อัลเฟรด แอดเลอร์ Unknown Subject (2012)
Adler and Bloom.แอดเลอร์กับบลูม Pu'olo (2012)
Steinadlers?\สไตล์นาร์ดเลอร์? Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Steinadler, let's see.สไตล์นาร์ดเลอร์รึ,เดี๋ยวดูก่อน Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Steinadlers seem to be involved with the military.สไตล์นาร์ดเลอร์น่าจะเกี่ยวข้อง\กับพวกทหาร Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Um, but anyway, when you're dealing with the Steinadler, it's, um... basically what they're saying is, it's hard to tell whose side he's on.อืม,ไงก็เถอะ,ถ้านายต้อง\ตกลงกับสไตล์นาร์ดเลอร์ ปรกติแล้ว,\สิ่งที่พวกเขาพูด มักฟังยากว่าพวกเขาอยู่ฝ่ายไหน Three Coins in a Fuchsbau (2012)
But the thing that really doesn't add up is a Steinadler with a schakal.แต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกไว้ คือสไตล์นาร์ดเลอร์ กับ ชาร์คคอล์ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
You're Alec Sadler.คุณคือ อเล็กซ์ แซ๊ดเลอร์ A Stitch in Time (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADLER    AE1 D L ER0
HADLER    HH EY1 D AH0 L ER0
NADLER    N EY1 D AH0 L ER0
RADLER    R EY1 D AH0 L ER0
RADLER    R AE1 D L ER0
SADLER    S AE1 D L ER0
STADLER    S T AE1 D L ER0
SCHADLER    SH EY1 D AH0 L ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Adler(n) |der, pl. Adler| นกอินทรีย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Adler {m} [ornith.] | Adler {pl}eagle | eagles [Add to Longdo]
Adlernase {f}aquiline nose [Add to Longdo]
Horst {m}; Raubvogelnest {m}; Adlerhorst {m}eyrie; aerie [Add to Longdo]
Radfahrer {m}; Radfahrerin {f}; Radler {m}; Radlerin {f}cyclist; bikerider [Add to Longdo]
Radler {m}; Alsterwasser {n}shandy [Br.] [Add to Longdo]
Tadler {m}criticizer [Add to Longdo]
Adlerbussard {m} [ornith.]Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) [Add to Longdo]
Fischadler {m} [ornith.]Osprey (Pandion haliaetus) [Add to Longdo]
Kaiseradler {m} [ornith.]Imperial Eagle (Aquila heliaca) [Add to Longdo]
Schelladler {m} [ornith.]Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) [Add to Longdo]
Schlangenadler {m} [ornith.]Short-toed Eagle (Circaetus gallicus) [Add to Longdo]
Schreiadler {m} [ornith.]Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) [Add to Longdo]
Seeadler {m} [ornith.]White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) [Add to Longdo]
Steinadler {m}; Goldadler {m} [ornith.]Golden Eagle (Aquila chrysaetos) [Add to Longdo]
Steppenadler {m} [ornith.]Steppe Eagle (Aquila nipalensis) [Add to Longdo]
Zwergadler {m} [ornith.]Booted Eagle (Aquila pennatus) [Add to Longdo]
Habichtsadler {m} [ornith.]Bonelli's Eagle [Add to Longdo]
Weißköpfiger Seeadler {m} [ornith.]Bald Eagle [Add to Longdo]
Bindenseeadler {m} [ornith.]Pallas' Sea Eagle [Add to Longdo]
Adlerfregattvogel {m} [ornith.]Ascension Frigate Bird [Add to Longdo]
Spanischer Kaiseradler {m} [ornith.]Spanish Imperial Eagle [Add to Longdo]
Keilschwanzadler {m} [ornith.]Wedge-tailed Eagle [Add to Longdo]
Molukkenadler {m} [ornith.]Gurney's Eagle [Add to Longdo]
Raubadler {m} [ornith.]Tawny Eagle [Add to Longdo]
Kaffernadler {m} [ornith.]Verreaux's eagle [Add to Longdo]
Bandschlangenadler {m} [ornith.]Smaller Banded Snake Eagle [Add to Longdo]
Einfarb-Schlangenadler {m} [ornith.]Brown Snake Eagle [Add to Longdo]
Graubrust-Schlangenadler {m} [ornith.]Southern Banded Snake Eagle [Add to Longdo]
Braunbrust-Schlangenadler {m} [ornith.]Black-chested Snake Eagle [Add to Longdo]
Weißkopf-Seeadler {m} [ornith.]American Bald Eagle [Add to Longdo]
Weißbauch-Seeadler {m} [ornith.]White-bellied Sea Eagle [Add to Longdo]
Riesenseeadler {m} [ornith.]Steller's Sea Eagle [Add to Longdo]
Salomonenseeadler {m} [ornith.]Sanford's Sea Eagle [Add to Longdo]
Schreiseeadler {m} [ornith.]African Fish Eagle [Add to Longdo]
Madagaskarseeadler {m} [ornith.]Madagascar Fish Eagle [Add to Longdo]
Zaunadler {m} [ornith.]Crowned Solitary Eagle [Add to Longdo]
Einsiedleradler {m} [ornith.]Black Solitary Eagle [Add to Longdo]
Papuaadler {m} [ornith.]New Guinea Harpy Eagle [Add to Longdo]
Fleckenadler {m} [ornith.]Ayres' Hawk Eagle [Add to Longdo]
Kampfadler {m} [ornith.]Martial Eagle [Add to Longdo]
Rotbauchadler {m} [ornith.]Chestnut-bellied Hawk Eagle [Add to Longdo]
Kaninchenadler {m} [ornith.]Little Eagle [Add to Longdo]
Afrikanischer Habichtsadler {m} [ornith.]African Hawk Eagle [Add to Longdo]
Silberadler {m} [ornith.]Wahlberg's Eagle [Add to Longdo]
Braunschwanz-Seeadler {m} [ornith.]Lesser Fishing Eagle [Add to Longdo]
Graukopf-Seeadler {m} [ornith.]Grey-headed Fishing Eagle [Add to Longdo]
Malaienadler {m} [ornith.]Indian Black Eagle [Add to Longdo]
Würgadler {m} [ornith.]Guiana Crested Eagle [Add to Longdo]
Affenadler {m} [ornith.]Philippine Eagle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top