ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

You ( Y UW1) must ( M AH1 S T) have ( HH AE1 V) some ( S AH1 M) cast ( K AE1 S T)-iron ( AY1 ER0 N) cojones to ( T UW1) ask ( AE1 S K) me ( M IY1) to ( T UW1) open ( OW1 P AH0 N) my ( M AY1) checkbook ( CH EH1 K B UH2 K) after ( AE1 F T ER0) you ( Y UW1) stole from ( S T OW1 L F R AH1 M) me ( M IY1).

 


  

 
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
must
 • ต้อง: จำเป็นต้อง, จำต้อง, จะต้อง [Lex2]
 • น่าจะ: คงจะ, ควรจะ [Lex2]
 • สิ่งจำเป็น: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ [Lex2]
 • เหล้าไวน์ใหม่: น้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นจากองุ่นใหม่ๆ [Lex2]
 • (มัสทฺ) auxv. ต้อง,จำต้อง,เป็นแน่,น่าจะ [Hope]
 • (va) จำต้อง,จำเป็น,ต้อง,น่าจะ [Nontri]
 • /M AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /mʌst/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
some
 • เล็กน้อย[Lex2]
 • บางส่วน[Lex2]
 • ที่มีจำนวนสองหรือสาม[Lex2]
 • ไม่เจาะจง: คร่าวๆ [Lex2]
 • คร่าวๆ[Lex2]
 • เต็มไปด้วย[Lex2]
 • สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ[Lex2]
 • (ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง ###S. certain [Hope]
 • (adj) บางอย่าง,บ้าง,บางอัน,ประมาณ [Nontri]
 • (pro) บางคน,บางอัน,บางส่วน [Nontri]
 • /S AH1 M/ [CMU]
 • (j) /sʌm/ [OALD]
cast
 • การคำนวณ[Lex2]
 • การทำนาย[Lex2]
 • การโยน: การขว้าง [Lex2]
 • คำนวณ[Lex2]
 • จับฉลาก[Lex2]
 • ชนิด: ประเภท, แบบ [Lex2]
 • โชคชะตา[Lex2]
 • ทำนาย[Lex2]
 • ทิ้ง[Lex2]
 • มองตรงไปยัง[Lex2]
 • โยน: ขว้าง [Lex2]
 • เลือกตัวละคร[Lex2]
 • สิ่งที่ได้จากการหลอม[Lex2]
 • สิ่งภายนอก[Lex2]
 • หลอม[Lex2]
 • (คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย: [Hope]
 • (n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ [Nontri]
 • (vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก [Nontri]
 • /K AE1 S T/ [CMU]
 • (v) /k'aːst/ [OALD]
iron
 • เข้มแข็งเหมือนเหล็ก: บึกบึนเหมือนเหล็ก [Lex2]
 • เข้มงวด: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น [Lex2]
 • เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก[Lex2]
 • ซึ่งมีธาตุเหล็ก[Lex2]
 • ตรวน: โซ่ตรวน [Lex2]
 • เตารีด[Lex2]
 • ธาตุเหล็ก: เหล็ก [Lex2]
 • รีด (เสื้อผ้า): ทับให้เรียบ [Lex2]
 • โหดร้าย: อำมหิต, เหี้ยม [Lex2]
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ[Lex2]
 • (ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก ###SW. irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้ [Hope]
 • (n) เตารีด,เหล็ก [Nontri]
 • (vt) รีดผ้า,ล่ามโซ่,ทำให้แบน,บุเหล็ก,ปราบให้เรียบ [Nontri]
 • /AY1 ER0 N/ [CMU]
 • (v) /'aɪən/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
ask
 • ขอร้อง: ขอ [Lex2]
 • เชิญ: เชื้อเชิญ [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์ [Lex2]
 • ถาม[Lex2]
 • บอกราคา: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา [Lex2]
 • (อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S... [Hope]
 • (vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ [Nontri]
 • /AE1 S K/ [CMU]
 • (v) /'aːsk/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
open
 • ที่เปิดอยู่[Lex2]
 • ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา: เปิดเผย [Lex2]
 • ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ[Lex2]
 • เปิดโล่ง: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น [Lex2]
 • ที่ถกเถียงกันได้[Lex2]
 • ว่าง[Lex2]
 • เปิดออก: อ้า, เผยอ, แง้ม [Lex2]
 • เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ[Lex2]
 • กาง: คลี่ [Lex2]
 • เริ่มต้น: เริ่ม, เริ่มเดิน, เริ่มปฏิบัติงาน [Lex2]
 • ที่กว้าง: ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง [Lex2]
 • (โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ ###SW. openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the [Hope]
 • (adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง [Nontri]
 • (n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย [Nontri]
 • /OW1 P AH0 N/ [CMU]
 • (v) /'ɒupən/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
checkbook
 • n. สมุดเช็ค [Hope]
 • /CH EH1 K B UH2 K/ [CMU]
 • (n) /tʃ'ɛkbuk/ [OALD]
after
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา [Lex2]
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่ [Lex2]
 • หลังจาก[Lex2]
 • (อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. ###S. later, then, behind ###A. before, prior to) [Hope]
 • (adj) ภายหลัง,หลังจาก [Nontri]
 • (adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง [Nontri]
 • (con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง [Nontri]
 • /AE1 F T ER0/ [CMU]
 • (j) /'aːftər/ [OALD]
stole from
  [steal from]
 • ขโมยจาก[Lex2]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top