ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

You ( Y UW1) borrowed ( B AA1 R OW2 D) a ( AH0) good ( G UH1 D) deal ( D IY1 L) of ( AH1 V) money ( M AH1 N IY0) and ( AH0 N D) I ( AY1) got rights ( G AA1 T R AY1 T S) to ( T UW1) recompense ( R EH1 K AH0 M P EH2 N S).

 


  

 
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
borrowed
 • /B AA1 R OW2 D/ [CMU]
 • (v) /b'ɒrɒud/ [OALD]
  [borrow]
 • ยืม: หยิบยืม, ขอยืม, กู้ยืม [Lex2]
 • รับเอา: เข้า [Lex2]
 • (บอ'โร) vt. ยืม,กู้,ขอยืม,ยืมใช้ vi. ยืมสิ่งของ,แล่นใกล้ฝั่ง,แล่นใกล้ลม ###SW. borrower n. -Conf. lend [Hope]
 • (vt) ยืม,กู้ยืม,หยิบยืม [Nontri]
 • /B AA1 R OW2/ [CMU]
 • (v) /b'ɒrɒu/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
good
 • ดี[Lex2]
 • เหมาะสม: ถูกต้อง [Lex2]
 • เก่ง: ฉลาด, มีความสามารถ [Lex2]
 • ซึ่งเชี่ยวชาญ: ซึ่งชำนาญ [Lex2]
 • มีน้ำใจ: ใจดี [Lex2]
 • มีเกียรติ[Lex2]
 • น่าพอใจ: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • แท้จริง: ไม่ปลอม [Lex2]
 • ความดีงาม: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม [Lex2]
 • (กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา ###SW. goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S... [Hope]
 • (adj) ดี,ถูก,เก่ง,ใจดี,เป็นประโยชน์,ใช้ได้,เหมาะสม [Nontri]
 • (n) ความดี,คุณประโยชน์,ผลประโยชน์ [Nontri]
 • /G UH1 D/ [CMU]
 • /G IH0 D/ [CMU]
 • (n) /g'ud/ [OALD]
deal
 • การแจกจ่าย: การจัดสรร, การแบ่งปัน [Lex2]
 • การแจกไพ่: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่ [Lex2]
 • การซื้อขาย: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก [Lex2]
 • จัดการ: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน [Lex2]
 • แจกไพ่[Lex2]
 • ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ: ไพ่ในมือ [Lex2]
 • ติดต่อธุรกิจ: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ [Lex2]
 • ปฏิบัติตัว: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ [Lex2]
 • ปริมาณมาก: จำนวนมาก [Lex2]
 • แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน)[Lex2]
 • (ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย [Hope]
 • (n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่ [Nontri]
 • (vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ [Nontri]
 • /D IY1 L/ [CMU]
 • (n) /d'iːl/ [OALD]
 • (v) /d'iːl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
money
 • เงิน: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน [Lex2]
 • ทรัพย์สิน: ทรัพย์สมบัติ [Lex2]
 • (มัน'นี) n. เงิน,ตัวเงิน,เงินตรา,ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน ###SW. moneys,monies n.,pl. ค่าปรับเป็นเงิน,ผลกำไรเป็นเงิน pl. moneys,monies [Hope]
 • (n) เงิน,ธนบัตร,ทรัพย์สิน [Nontri]
 • /M AH1 N IY0/ [CMU]
 • (n) /m'ʌniː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
got rights
  [get right]
 • ทำไม่ผิด (เช่น คำนวณ, การกระทำ)[Lex2]
 • ได้รับการบอกกล่าวอย่างถูกต้อง[Lex2]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
recompense
 • ตอบแทน: ชดเชย [Lex2]
 • ค่าชดเชย: ค่าตอบแทน [Lex2]
 • (เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน, ###SW. recompensable adj. recompenser n. ###S. reimburse,recoup,amends [Hope]
 • (n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล [Nontri]
 • (vt) ชดใช้,ให้ค่าตอบแทน,ตอบสนอง [Nontri]
 • /R EH1 K AH0 M P EH2 N S/ [CMU]
 • (v) /r'ɛkəmpɛns/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top