ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

What ( W AH1 T) I ( AY1) need ( N IY1 D) is ( IH1 Z) a ( AH0) red ( R EH1 D) zone ( Z OW1 N). It's ( IH1 T S) a ( AH0) simple ( S IH1 M P AH0 L) thing ( TH IH1 NG) you ( Y UW1) can ( K AE1 N) take care of ( T EY1 K K EH1 R AH1 V).

 


  

 
What
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (j) /wɒt/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
need
 • ความต้องการ: ความจำเป็น, ความขาดแคลน [Lex2]
 • จำเป็น: ต้องการ, ควรทำ [Lex2]
 • ต้องการ: จำเป็นต้องมี [Lex2]
 • (นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์. ###SW. needer n. [Hope]
 • (n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน [Nontri]
 • (vt) ต้องการ,จำเป็น,ประสงค์,ขาด [Nontri]
 • /N IY1 D/ [CMU]
 • (v) /niːd/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
red
 • สีแดง[Lex2]
 • (สี) แดง[Lex2]
 • ฝ่ายซ้าย: คอมมิวนิสต์ [Lex2]
 • (เรด) n. สีแดง,สิ่งที่มีสีแดง,ผู้นิยมซ้ายจัด (โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์) -Phr. (in the red ขาดทุน,เป็นหนี้) adj. สีแดง,มีรอยแดง, (การเมือง) ซ้ายจัด,คอมมิวนิสต์ ###SW. redly adv. redness n. [Hope]
 • (adj) สีแดง,n [Nontri]
 • /R EH1 D/ [CMU]
 • (n) /r'ɛd/ [OALD]
zone
 • พื้นที่: บริเวณ, เขต, โซน, แถบ, ภาค [Lex2]
 • เขตเวลา[Lex2]
 • ส่วนของพื้นที่เฉพาะ (เช่น บริเวณที่มีการขนส่งหรือสนามแข่งขัน)[Lex2]
 • ทำให้เป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค[Lex2]
 • แบ่งเป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค: แบ่งเป็นบริเวณ แถบ ภาค โซนหรือแนว [Lex2]
 • (โซน) n.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เขต,เขตเวลา,เขตไปรษณีย์,แนว,แถบ,ริ้ว,วง,บริเวณ,ส่วนของบริเวณการแข่งขัน ###S. region,belt,territory [Hope]
 • (n) สายรัด,เขตร้อนหนาว,แนว,วง,บริเวณ,ขอบเขต,เขตเวลา [Nontri]
 • /Z OW1 N/ [CMU]
 • (v) /z'ɒun/ [OALD]
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
simple
 • ง่าย: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน [Lex2]
 • เรียบๆ: ธรรมดา, ปกติ, สามัญ [Lex2]
 • พื้นฐาน: ทั่วไป [Lex2]
 • โง่: สมองทึบ, ทึ่ม [Lex2]
 • ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว: ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน [Lex2]
 • คนโง่[Lex2]
 • คนถ่อมตัว: สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ [Lex2]
 • สมุนไพร[Lex2]
 • (ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ [Hope]
 • (adj) ง่าย,เดี่ยว,เซ่อ,เรียบๆ,สามัญ,ต่ำต้อย,ชัดแจ้ง [Nontri]
 • /S IH1 M P AH0 L/ [CMU]
 • (n) /s'ɪmpl/ [OALD]
thing
 • สิ่งของ: ของ, เครื่องใช้, วัตถุ [Lex2]
 • สิ่งที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์ [Lex2]
 • ความคิดหรือคำพูด[Lex2]
 • รายละเอียด[Lex2]
 • จุดประสงค์: จุดประสงค์สำคัญ [Lex2]
 • งานที่ต้องทำ: หน้าที่, ธุระ, ภาระ [Lex2]
 • การกระทำ[Lex2]
 • สิ่งมีชีวิต: คนหรือสัตว์ [Lex2]
 • เสื้อผ้าอาภรณ์[Lex2]
 • กิจกรรมที่ชอบ[Lex2]
 • ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก[Lex2]
 • สิ่งที่ปรารถนาจะได้มา[Lex2]
 • (ธิง) n. สิ่งของ,ของ,สรรพสิ่ง,กรณี,สิ่งสำคัญ,เรื่องราว,การกระทำ,เหตุการณ์,รายละเอียด,จุดประสงค์,เป้าหมาย,วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์,การงาน,สิ่งมีชีวิต,ความคิด,ข้อความ,สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้ ###S. object,entity [Hope]
 • (n) สิ่งของ,เรื่อง,แบบ,กรณี,จุดประสงค์,การกระทำ [Nontri]
 • /TH IH1 NG/ [CMU]
 • (n) /th'ɪŋ/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
take care of
 • ดูแล: เอาใจใส่, ระวัง, ระมัดระวัง, ระแวดระวัง [Lex2]
 • ดูแล: เฝ้าดู, ใส่ใจ [Lex2]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top