ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

This ( DH IH1 S) drama ( D R AA1 M AH0) is ( IH1 Z) based on ( B EY1 S T AA1 N) fiction ( F IH1 K SH AH0 N) and ( AH0 N D) any ( EH1 N IY0) similarity ( S IH2 M AH0 L EH1 R AH0 T IY0) to ( T UW1) real ( R IY1 L) people ( P IY1 P AH0 L),

places ( P L EY1 S AH0 Z),

or ( AO1 R) events ( IH0 V EH1 N T S) are ( AA1 R) purely ( P Y UH1 R L IY0) coincidental ( K OW0 IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L)

 


  

 
This
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
drama
 • บทละคร: ละคร, บทโทรทัศน์, บทวิทยุ [Lex2]
 • (n) ละคร,เรื่องน่าทึ่ง,เรื่องเร้าใจ [Nontri]
 • /D R AA1 M AH0/ [CMU]
 • (n) /dr'aːmə/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
based on
  [base on]
 • ตั้งอยู่บน: ยึดเป็นหลัก [Lex2]
fiction
 • บันเทิงคดี: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก [Lex2]
 • (ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น ###S. story [Hope]
 • (n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก [Nontri]
 • /F IH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /f'ɪkʃən/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
any
 • จำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • โดยไม่จำกัด[Lex2]
 • ทุกๆ คน: ทุกๆ สิ่ง [Lex2]
 • บ้าง: สักเล็กน้อย [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • (เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้ ###S. one, whatever, whichever) [Hope]
 • (adj) ใด,บ้าง,ใคร [Nontri]
 • (pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛniː/ [OALD]
similarity
 • ความเหมือน: ความคล้ายคลึง [Lex2]
 • (ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน,ลักษณะที่เหมือนกัน ###S. resemblance,analogy [Hope]
 • (n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน [Nontri]
 • /S IH2 M AH0 L EH1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /sˌɪməl'ærɪtiː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
real
 • แท้จริง[Lex2]
 • มีตัวตน[Lex2]
 • จริงใจ: ซื่อสัตย์ [Lex2]
 • ความเป็นจริง: สภาพที่เป็นจริง [Lex2]
 • เหรียญสเปน[Lex2]
 • (เรียล) adj. แท้,จริง,แท้จริง,โดยแท้,ไม่ปลอม,จริงใจ,เกี่ยวกับตัวเลขจริง (ไม่ใช่เศษส่วนหรือเลขผสม) adv. มาก,อย่างมาก ###SW. realness n. ###S. true,actual,genuine [Hope]
 • (adj) แท้,จริง,แท้จริง [Nontri]
 • /R IY1 L/ [CMU]
 • (j) /r'ɪəʳl/ [OALD]
 • (n) /r'ɛɪ'aːl/ [OALD]
people
 • คน: ประชาชน, ประชากร [Lex2]
 • คนในปกครอง[Lex2]
 • สมาชิกในครอบครัว: คนในครอบครัว [Lex2]
 • อาศัย: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย [Lex2]
 • (พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์. ###S. population,folk,human,humanity [Hope]
 • (n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน [Nontri]
 • (vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน [Nontri]
 • /P IY1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /p'iːpl/ [OALD]
places
 • /P L EY1 S AH0 Z/ [CMU]
 • /P L EY1 S IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪsɪz/ [OALD]
  [place]
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪs/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
events
 • /IH0 V EH1 N T S/ [CMU]
 • /IY0 V EH1 N T S/ [CMU]
 • (n) /'ɪv'ɛnts/ [OALD]
  [event]
 • การแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • ผลลัพธ์ (คำโบราณ): ผลที่ได้, ผล [Lex2]
 • เหตุการณ์สำคัญ[Lex2]
 • ผลการฟ้องร้อง [LongdoEN]
 • (อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า) [Hope]
 • (n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน [Nontri]
 • /IH0 V EH1 N T/ [CMU]
 • /IY0 V EH1 N T/ [CMU]
 • (n) /'ɪv'ɛnt/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
purely
 • อย่างไม่เจือปน: อย่างบริสุทธิ์ [Lex2]
 • (เพียว'ลี) adv. อย่างบริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน,เท่านั้น,เต็มที่,สิ้นเชิง,ทั้งหมด,อย่างไร้เดียงสา [Hope]
 • (adv) อย่างบริสุทธิ์,อย่างหมดจด,อย่างสะอาด,อย่างไร้เดียงสา [Nontri]
 • /P Y UH1 R L IY0/ [CMU]
 • (a) /pj'uəʳliː/ [OALD]
coincidental
 • ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน[Lex2]
 • บังเอิญ[Lex2]
 • adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน [Hope]
 • /K OW0 IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • (j) /k'ɒuˌɪnsɪd'ɛntl/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top