ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Sir ( S ER1)... [gate ( G EY1 T) creaks and ( AH0 N D) clanks as ( AE1 Z) it ( IH1 T) dials ( D AY1 AH0 L Z)] We're ( W IY1 R) dialing ( D AY1 AH0 L IH0 NG) now ( N AW1)?

 


  

 
Sir
 • คำสุภาพสำหรับเรียกผู้ชาย: ท่าน, คุณ [Lex2]
 • คำเรียกนำหน้าชื่ออัศวินหรือขุนนางของอังกฤษ: เซอร์ [Lex2]
 • คำเรียกขึ้นต้นจดหมาย[Lex2]
 • คำสุภาพสำหรับเรียกครูอาจารย์ผู้ชาย: ท่าน, คุณ [Lex2]
 • (เซอร์) n. ท่าน,คุณใต้เท้า ###SW. Sir n. คำนำหน้าตำแหน่งอัศวินหรือ baronet [Hope]
 • (n) ตำแหน่งขุนนาง,ท่าน,ใต้เท้า,ขอรับ [Nontri]
 • /S ER1/ [CMU]
 • (n) /s'ɜːʳr/ [OALD]
gate
 • ประตูรั้ว: ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, ประตู [Lex2]
 • (เกท) n. ประตูรั้ว, ประตูใหญ่ ###S. doorway,door,gateway,exit [Hope]
 • (n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก [Nontri]
 • /G EY1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛɪt/ [OALD]
creaks
 • (v) /kr'iːks/ [OALD]
  [creak]
 • เคลื่อนไหวดังเอี๊ยด[Lex2]
 • ทำเสียงดังเอี๊ยด[Lex2]
 • เสียงดังเอี๊ยด[Lex2]
 • (ครีค) {creaked,creaking,creaks} vi. มีเสียงดังเอี๊ยด,เคลื่อนไหวด้วยเสียงดังเอี๊ยด vt. ทำให้เกิดเสียงดังเอี๊ยด. n. เสียงดังเอี๊ยด,เสียงดังอิ๊ดเอี๊ยด ###S. grate [Hope]
 • (n) เสียงดังเอี๊ยด [Nontri]
 • (vi) ลั่นดังเอี๊ยด [Nontri]
 • /K R IY1 K/ [CMU]
 • (v) /kr'iːk/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
clanks
 • (v) /kl'æŋks/ [OALD]
  [clank]
 • เกิดเสียงดังแคร๊ง[Lex2]
 • ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊ง[Lex2]
 • เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น)[Lex2]
 • (แคลงคฺ) {clanked,clanking,clanks} n. เสียงกระทบของโลหะสองชิ้น vt. มีเสียงดังกล่าว, [Hope]
 • (n) เสียงลากโซ่ [Nontri]
 • (vi) มีเสียงลากโซ่ [Nontri]
 • /K L AE1 NG K/ [CMU]
 • (v) /kl'æŋk/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
dials
 • /D AY1 AH0 L Z/ [CMU]
 • /D AY1 L Z/ [CMU]
 • (v) /d'aɪəlz/ [OALD]
  [dial]
 • ที่หมุนโทรศัพท์[Lex2]
 • หน้าปัด[Lex2]
 • หมุนโทรศัพท์: หมุนหาคลื่นในวิทยุ [Lex2]
 • (ได'เอิล) {dialled,dialling,dials} n. หน้าปัด,เกจ์ -vt.,vi. ใช้หน้าปัดแสดง,หมุนจานหมุนด้วยนิ้วมือ (เช่นโทรศัพท์) ###SW. dialler n. ดูdial ###S. indicator,pointer [Hope]
 • (n) หน้าปัด [Nontri]
 • (vt) ปรับเครื่องรับ,หมุน [Nontri]
 • /D AY1 AH0 L/ [CMU]
 • /D AY1 L/ [CMU]
 • (v) /d'aɪəl/ [OALD]
We're
 • (เวียร์) abbr. we are [Hope]
 • /W IY1 R/ [CMU]
 • /W IH1 R/ [CMU]
 • (v) /wɪəʳr/ [OALD]
dialing
 • /D AY1 AH0 L IH0 NG/ [CMU]
 • /D AY1 L IH0 NG/ [CMU]
now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (a) /nau/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top