ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I'd ( AY1 D) want ( W AA1 N T) my ( M AY1) lawyer ( L AO1 Y ER0) to ( T UW1) tear ( T EH1 R) the ( DH AH0) prosecution ( P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N) witnesses to ( W IH1 T N AH0 S AH0 Z T UW1) shreds ( SH R EH1 D Z),

or ( AO1 R) at least ( AE1 T L IY1 S T) try ( T R AY1) to ( T UW1).

 


  

 
I'd
 • คำย่อของ I would หรือ I should[Lex2]
 • (ไอด) ดูI would,I should หรือ I had [Hope]
 • /AY1 D/ [CMU]
 • (v) /aɪd/ [OALD]
want
 • ต้องการ: ปรารถนาที่จะได้, อยากได้ [Lex2]
 • รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป: ขาดไป [Lex2]
 • ล่าตัว (ผู้ต้องสงสัย) (ปกติใช้รูป passive voice): ต้องการตัว (ผู้ต้องสงสัย) [Lex2]
 • ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ[Lex2]
 • ความยากจน[Lex2]
 • (วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก) ###SW. wanter n. ###S. esire,lack,sha [Hope]
 • (n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน [Nontri]
 • (vt) ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาด,บกพร่อง,หา [Nontri]
 • /W AA1 N T/ [CMU]
 • /W AO1 N T/ [CMU]
 • (v) /w'ɒnt/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
lawyer
 • ทนายความ: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย [Lex2]
 • เป็นทนายความ[Lex2]
 • (ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย [Hope]
 • (n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย [Nontri]
 • /L AO1 Y ER0/ [CMU]
 • /L OY1 ER0/ [CMU]
 • (n) /l'ɔːjər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
tear
 • ฉีกออก[Lex2]
 • เคลื่อนที่หรือกระทำอย่างเร่งรีบ: เร่งรีบ, รี่, รีบตะบึง [Lex2]
 • แบ่งออก[Lex2]
 • ทำให้เป็นรู[Lex2]
 • ทำให้ไม่สบายใจ[Lex2]
 • ไม่สบายใจ[Lex2]
 • การฉีก[Lex2]
 • รอยฉีก: รอยขาด [Lex2]
 • การรีบเร่ง[Lex2]
 • น้ำตา[Lex2]
 • หยดของเหลว[Lex2]
 • น้ำตาไหลออกมา[Lex2]
 • การร้องไห้[Lex2]
 • (เทียร์) n. น้ำตา,ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา \n\n(แทร์) vt.,vi.,n. (การ) ฉีก,ฉีกขาด,ฉีกออก,ดึง,ทิ้ง,รื้อ,รื้อทิ้ง,รื้อออก,รูด,พราก,ถูกฉีก,ถูกดึง,เร่งรียไป,รอยฉีก,ช่องที่ฉีกออก adj. น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ,ทำให้น้ำตาไหล,โศกเศร้า -Phr. (tear into โจมตีอย่างแรง กล่ [Hope]
 • (n) น้ำตา [Nontri]
 • (n) รอยขาด,รอยฉีก [Nontri]
 • (vi) ขาด,ดึง,ถูกฉีก,เร่งรีบไป [Nontri]
 • (vt) ดึง,พราก,รูด,ฉีก,รื้อออก,ทึ้ง [Nontri]
 • /T EH1 R/ [CMU]
 • /T IH1 R/ [CMU]
 • (n) /t'ɪəʳr/ [OALD]
 • (v) /t'ɛəʳr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
prosecution
 • การดำเนินให้ลุล่วง[Lex2]
 • การฟ้องร้อง: การดำเนินคดีตามกฎหมาย [Lex2]
 • (พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การดำเนินถึงที่สุด [Hope]
 • (n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์ [Nontri]
 • /P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /prˌɒsɪkj'uːʃən/ [OALD]
witnesses to
  [witness to]
 • เปิดเผยความจริงของ[Lex2]
shreds
 • /SH R EH1 D Z/ [CMU]
 • (v) /ʃr'ɛdz/ [OALD]
  [shred]
 • ชิ้นเล็กชิ้นน้อย: ส่วนเล็กน้อย [Lex2]
 • เศษผ้า[Lex2]
 • ถูกตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ[Lex2]
 • ตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ[Lex2]
 • (ชเรด) n. เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,เศษผ้า,เศษเนื้อ vt.,vi. (ถูก) ตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ฉีกออกเป็นเศษ,ฉีกขาด ###SW. shredder n. ###S. piece,strip [Hope]
 • (n) เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย [Nontri]
 • /SH R EH1 D/ [CMU]
 • (v) /ʃr'ɛd/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
at least
 • อย่างน้อยที่สุด: อย่างต่ำที่สุด [Lex2]
 • อย่างน้อยที่สุด[Lex2]
try
 • พยายาม: ลอง [Lex2]
 • ทดสอบ: พิสูจน์, ทดลอง [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ดู, ตรวจ [Lex2]
 • ทำให้เหลืออด[Lex2]
 • สอบสวนในศาล: พิจารณา [Lex2]
 • การทดลอง[Lex2]
 • การลอง[Lex2]
 • (ไทร) vt.,n. (ความ) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง,สอบสวน,พิจารณาคดี,อดทน,ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม) ###S. essay,attempt,assay,test [Hope]
 • (n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ [Nontri]
 • (vi) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง [Nontri]
 • (vt) ทดลอง,ไต่สวน,ซ้อม,ทรมาน,พิจารณา,พยายาม [Nontri]
 • /T R AY1/ [CMU]
 • (v) /tr'aɪ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top