ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

However ( HH AW2 EH1 V ER0), this ( DH IH1 S) valorous visitation ( V IH2 Z IH0 T EY1 SH AH0 N) of ( AH1 V) a ( AH0) bygone ( B AY1 G AO2 N) vexation stands ( S T AE1 N D Z) vivified and ( AH0 N D) has ( HH AE1 Z) vowed ( V AW1 D) to ( T UW1) vanquish ( V AE1 NG K W IH0 SH) these ( DH IY1 Z) venal ( V IY1 N AH0 L) and ( AH0 N D) virulent ( V IH1 R AH0 L AH0 N T) vermin ( V ER1 M IH0 N) vanguarding vice ( V AY1 S) and ( AH0 N D) vouchsafing the ( DH AH0) violently ( V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0) vicious ( V IH1 SH AH0 S) and ( AH0 N D) voracious ( V AO0 R EY1 SH AH0 S) violation ( V AY0 AH0 L EY1 SH AH0 N) of ( AH1 V) volition ( V OW0 L IH1 SH AH0 N).

 


  

 
However
 • ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน: แม้จะ … เพียงใดก็ตาม [Lex2]
 • อย่างไรก็ตาม: แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี [Lex2]
 • (เฮาเอฟ'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม ###S. nevertheless [Hope]
 • (adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า [Nontri]
 • /HH AW2 EH1 V ER0/ [CMU]
 • (a) /h'au'ɛvər/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
valorous
 • กล้าหาญ: องอาจ, อาจหาญ [Lex2]
 • (แวล'เลอเริส) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ. ###SW. valorously adv. ###S. brave [Hope]
 • (adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ [Nontri]
 • (j) /v'ælərəs/ [OALD]
visitation
 • การเฉลิมฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู[Lex2]
 • การเยี่ยม: การเยี่ยมเยียน, การออกตรวจ, การสำรวจ [Lex2]
 • (วิซิทเท'เชิน) n. การเยี่ยม,การเยียน,การออกตรวจ,การสำรวจ,การให้ความช่วยเหลือหรือการเกิดภัยพิบัติของโรค,การปรากฎตัวของภูติผีปีศาจ. ###S. visit [Hope]
 • (n) การเยี่ยม,การตรวจค้น,การออกตรวจ,การสำรวจ [Nontri]
 • /V IH2 Z IH0 T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /vˌɪzɪt'ɛɪʃən/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
bygone
 • ซึ่งผ่านไปแล้ว: ซึ่งเกิดขึ้นนานมาแล้ว [Lex2]
 • สิ่งที่ผ่านไปแล้ว: อดีต [Lex2]
 • (บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป) ###S. past ###A. present [Hope]
 • (adj) ผ่านไปแล้ว,ล่วงไปแล้ว,ที่เป็นอดีต [Nontri]
 • (n) สิ่งที่เป็นอดีต,สิ่งที่ล่วงไปแล้ว [Nontri]
 • /B AY1 G AO2 N/ [CMU]
 • (j) /b'aɪgɒn/ [OALD]
vexation
 • ความหงุดหงิด: ความรำคาญใจ [Lex2]
 • (เวคเซ'เชิน) n. การรบกวน,การก่อกวน,การทำให้ทุกข์,การทำให้ระคายเคือง,สิ่งที่รบกวน,สิ่งที่ก่อกวน. ###S. chagrin,trouble [Hope]
 • (n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน [Nontri]
 • (n) /v'ɛks'ɛɪʃən/ [OALD]
stands
 • /S T AE1 N D Z/ [CMU]
 • (v) /st'ændz/ [OALD]
  [stand]
 • ยืน: ยืนขึ้น, ตั้งอยู่ [Lex2]
 • ทำให้ยืนขึ้น: ทำให้ตั้งอยู่ [Lex2]
 • การยืน[Lex2]
 • จุดยืน[Lex2]
 • ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher. [LongdoEN]
 • NULL [LongdoDE]
 • (สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย, [Hope]
 • (vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่ [Nontri]
 • (vt) ตั้ง,ตั้งตรง,หยุด,ยึด,อยู่ในฐานะ,อดทน,เผชิญ [Nontri]
 • /S T AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /st'ænd/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
vowed
 • /V AW1 D/ [CMU]
 • (v) /v'aud/ [OALD]
  [vow]
 • การสาบาน[Lex2]
 • ให้คำปฏิญาณ: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด [Lex2]
 • สาบาน[Lex2]
 • (เวา) vt.,vi.,n. (คำ,การ) สาบาน,ปฎิญาณ,ให้คำมั่น,บน,บนบาน,อธิษฐาน. take vows ให้คำปฎิญาณ ###S. oath,pledge,promise,assure [Hope]
 • (n) สัญญา,คำปฏิญาณ,ปฏิญญา,คำสาบาน,คำอธิษฐาน,การบนบาน [Nontri]
 • (vi) สัญญา,ปฏิญาณ,ให้คำมั่น,บนบาน,อธิฐาน [Nontri]
 • /V AW1/ [CMU]
 • (v) /v'au/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
vanquish
 • ปราบปราม: พิชิต, กำจัด [Lex2]
 • (แวน'ควิ?) vt. ปราบ,ปราบปราม,กำจัด,พิชิต,มีชัยชนะ,รบชนะ ###SW. vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n. [Hope]
 • (vt) ปราบปราม,กำราบ,พิชิต [Nontri]
 • /V AE1 NG K W IH0 SH/ [CMU]
 • (v) /v'æŋkwɪʃ/ [OALD]
these
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðiːz/ [OALD]
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
venal
 • ซึ่งติดสินบนได้: เกี่ยวกับการให้สินบน [Lex2]
 • ซึ่งเป็นบาป: ชั่วร้าย [Lex2]
 • (วี'เนิล) adj. เกี่ยวกับการให้สินบน,กินสินบน,เอาสินบน,ซื้อได้ด้วยสินบน. ###SW. venality n. [Hope]
 • (adj) รับสินบน,เลวทราม,ซึ่งเห็นแก่เงิน [Nontri]
 • /V IY1 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) /v'iːnəl/ [OALD]
virulent
 • ที่มีพิษรุนแรง[Lex2]
 • ที่มีโอกาสติดเชื้อสูง[Lex2]
 • เจ็บแค้นอย่างมาก: ที่เกลียดชังอย่างรุนแรง [Lex2]
 • (เวอ'รูเลินทฺ) adj. มีพิษ,สามารถทำให้เกิดโรค,ทำให้ติดเชื้อได้สูง,ทำให้ตายได้,เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดอาการทางคลินิคเฉพาะอย่างหรือทั่วไป ###S. harmful,noxious [Hope]
 • (adj) มีพิษร้าย,รุนแรง [Nontri]
 • /V IH1 R AH0 L AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /v'ɪrulənt/ [OALD]
vermin
 • พยาธิหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น: ศัตรูพืช [Lex2]
 • (เวอ'มิน) n. พยาธิสัตว์หรือแมลงที่มีภัย (โดยเฉพาะที่มีขนาดเล็ก) ,บุคคลที่น่ารังเกียจ,บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม,สัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร ###SW. vermination n. การเต็มไปด้วย pl. vermin ###S. pests,dregs [Hope]
 • /V ER1 M IH0 N/ [CMU]
 • (n) /v'ɜːʳmɪn/ [OALD]
vice
 • รอง[Lex2]
 • ความชั่วร้าย: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน [Lex2]
 • จุดบกพร่อง: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง [Lex2]
 • แทนที่: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน [Lex2]
 • คีมจับ: ที่หนีบ [Lex2]
 • ใช้คีมจับ: หนีบ [Lex2]
 • แทนที่[Lex2]
 • (ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน ###SW. viceless adj. ###S. depravity [Hope]
 • (n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย [Nontri]
 • /V AY1 S/ [CMU]
 • (n) /vaɪs/ [OALD]
vouchsafing
 • (v) /v'autʃs'ɛɪfɪŋ/ [OALD]
  [vouchsafe]
 • ยินยอมให้[Lex2]
 • (vi) ถ่อมตัวลงมา,ลดตัวลง,ยอมรับ [Nontri]
 • (vt) อนุญาต,ยอมให้,มอบให้ [Nontri]
 • (v) /v'autʃs'ɛɪf/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
violently
 • อย่างรุนแรง: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด [Lex2]
 • /V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0/ [CMU]
 • (a) /v'aɪələntliː/ [OALD]
vicious
 • ที่เลวทราม: ที่เสื่อมทราม, ที่ชั่วช้า [Lex2]
 • ที่ผิดพลาด: ที่บกพร่อง [Lex2]
 • ที่ประสงค์ร้าย: ที่มุ่งร้าย [Lex2]
 • ที่ร้ายแรง[Lex2]
 • ที่ดุร้าย (ใช้กับสัตว์)[Lex2]
 • (วิช'เชิส) adj. ชั่ว,ชั่วร้าย,เสื่อมทราม,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,ดุร้าย,ร้ายกาจ. ###SW. viciously adv. viciousness n. [Hope]
 • (adj) ชั่วร้าย,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,โหดร้าย [Nontri]
 • /V IH1 SH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /v'ɪʃəs/ [OALD]
voracious
 • ตะกละ: ที่กินอาหารมาก [Lex2]
 • ที่หิวมาก: ที่ต้องการอาหารมาก [Lex2]
 • ที่ต้องการอย่างมาก[Lex2]
 • (โวเร'เชิส,วอเร'เชิส) adj. ตะกละ, ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม,หิวกระหาย ###SW. voraciousness n. ###S. hungry,greedy [Hope]
 • (adj) กินจุ,ตะกละ,ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ [Nontri]
 • /V AO0 R EY1 SH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /v'ər'ɛɪʃəs/ [OALD]
violation
 • การฝ่าฝืน: การละเมิด [Lex2]
 • (ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย. ###SW. violative adj. -S .infringement [Hope]
 • (n) การใช้อำนาจ,การประทุษร้าย,การล่วงละเมิด [Nontri]
 • /V AY0 AH0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /vˌaɪəl'ɛɪʃən/ [OALD]
volition
 • การตัดสินใจด้วยตัวเอง: การเลือกด้วยตัวเอง [Lex2]
 • ความปรารถนา: ความตั้งใจ, ความประสงค์, ความต้องการ [Lex2]
 • (โวลิช'เชิน) n. ความตั้งใจ,ความปรารถนา,การเลือกหรือการตัดสินใจด้วยตัวเอง,กำลังใจ,ความเห็นใจ. ###SW. volitional adj. volitionary adj. ###S. will,willpower [Hope]
 • (n) ความตั้งใจ,ความเต็มใจ,กำลังใจ,ความปรารถนา [Nontri]
 • /V OW0 L IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /v'əl'ɪʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top