ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

His ( HH IH1 Z) parents ( P EH1 R AH0 N T S) should ( SH UH1 D) be ( B IY1) firm ( F ER1 M) with ( W IH1 DH) him ( HH IH1 M).

 


  

 
His
  • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
  • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
  • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
  • /HH IH1 Z/ [CMU]
  • /HH IH0 Z/ [CMU]
  • (j) /hɪz/ [OALD]
parents
  • พ่อแม่[Lex2]
  • ต้นกำเนิด[Lex2]
  • /P EH1 R AH0 N T S/ [CMU]
  • (n) /p'ɛəʳrənts/ [OALD]
    [parent]
  • พ่อแม่: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล [Lex2]
  • เลี้ยงดู: ปกครอง, ดูแล [Lex2]
  • (แพ'เรินท) n. พ่อหรือแม่,บรรพบุรุษ,แหล่ง ###SW. parental adj. [Hope]
  • (n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด [Nontri]
  • /P EH1 R AH0 N T/ [CMU]
  • (n) /p'ɛəʳrənt/ [OALD]
should
  • ควรจะ: ควร, น่าจะ, สมควรจะ [Lex2]
  • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)[Lex2]
  • ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง[Lex2]
  • ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก[Lex2]
  • ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ[Lex2]
  • ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก[Lex2]
  • ใช้ปฏิเสธหรือแสดงความรำคาญหรือประหลาดใจ[Lex2]
  • (ชูด) v. กริยาช่อง 2 ของ shall,ต้อง,ควร,ควรจะ [Hope]
  • (vt) pt ของ shall [Nontri]
  • /SH UH1 D/ [CMU]
  • (v) /ʃud/ [OALD]
be
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
firm
  • แข็ง: ไม่นิ่ม [Lex2]
  • ทำให้แข็งแรง: ทำให้แข็ง [Lex2]
  • หนักแน่น: แน่น, ไม่สั่น [Lex2]
  • แน่วแน่: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง [Lex2]
  • มั่นคง: แน่นหนา, แข็งแกร่ง [Lex2]
  • อย่างมั่นคง: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น [Lex2]
  • เด็ดขาด: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง [Lex2]
  • ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น)[Lex2]
  • แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น): ปรับตัวขึ้น [Lex2]
  • บริษัท: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ [Lex2]
  • (เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv. ###SW. firmness n. [Hope]
  • (adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง [Nontri]
  • (n) ห้างร้าน,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท,กงสี,ร้านค้า [Nontri]
  • /F ER1 M/ [CMU]
  • (v) /f'ɜːʳm/ [OALD]
with
  • ต้าน: ถอน [Lex2]
  • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
  • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
  • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
  • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
  • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
  • /W IH1 DH/ [CMU]
  • /W IH1 TH/ [CMU]
  • (in) /wɪð/ [OALD]
him
  • เขาผู้ชาย[Lex2]
  • (ฮิม) pron. เขาผู้ชาย [Hope]
  • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
  • /HH IH1 M/ [CMU]
  • /IH0 M/ [CMU]
  • (prp) /hɪm/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top