ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

After ( AE1 F T ER0) swimming ( S W IH1 M IH0 NG) a ( AH0) glass ( G L AE1 S) of ( AH1 V) orange ( AO1 R AH0 N JH) juice ( JH UW1 S) really ( R IH1 L IY0) fills ( F IH1 L Z) the ( DH AH0) bill ( B IH1 L).

 


  

 
After
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา [Lex2]
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่ [Lex2]
 • หลังจาก[Lex2]
 • (อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. ###S. later, then, behind ###A. before, prior to) [Hope]
 • (adj) ภายหลัง,หลังจาก [Nontri]
 • (adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง [Nontri]
 • (con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง [Nontri]
 • /AE1 F T ER0/ [CMU]
 • (j) /'aːftər/ [OALD]
swimming
 • การว่ายน้ำ[Lex2]
 • (สวิม'มิง) n. การว่าย,การว่ายน้ำ [Hope]
 • (n) การว่ายน้ำ [Nontri]
 • /S W IH1 M IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /sw'ɪmɪŋ/ [OALD]
  [swim]
 • ว่ายน้ำ: ว่าย [Lex2]
 • เวียนศีรษะ: วิงเวียน, ตาลาย, สับสน [Lex2]
 • ลอย: ลอยน้ำ, ลอยคว้าง [Lex2]
 • การว่ายน้ำ: การว่าย [Lex2]
 • การเวียนศีรษะ: การวิงเวียน, การสับสน [Lex2]
 • (สวิม) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) ว่าย,ว่ายน้ำ,ลอยน้ำ,ลอยคว้าง,ล่องลอย,ท่วม,จุ่ม,แช่,วิงเวียนศรีษะ,ทำให้ว่ายน้ำ,ทำให้ลอยตัว. in the swim มีบทบาทมาก ###SW. swimmer n. [Hope]
 • (vi) ลอย,ว่ายน้ำ,ท่วม,จุ่ม,อาบ,แช่ [Nontri]
 • /S W IH1 M/ [CMU]
 • (v) /sw'ɪm/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
glass
 • แก้ว: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ [Lex2]
 • แว่นตา[Lex2]
 • (กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน ###SW. glasses n.,pl. แว่นตา, [Hope]
 • (adj) ซึ่งทำด้วยแก้ว,ซึ่งประดับด้วยแก้ว [Nontri]
 • (n) แก้ว,แว่นตา,เลนส์,แว่นขยาย,ตู้กระจก,กระจก [Nontri]
 • /G L AE1 S/ [CMU]
 • (v) /gl'aːs/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
orange
 • ต้นส้ม[Lex2]
 • ส้ม[Lex2]
 • ผลส้ม[Lex2]
 • สีส้ม[Lex2]
 • ที่มีสีส้ม[Lex2]
 • |die, pl. Orangen| ส้ม [LongdoDE]
 • |f, pl. -s| ส้ม [LongdoFR]
 • |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม [LongdoFR]
 • (ออ'รินจฺ) n.,adj. ส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม. ###SW. orangy,orangey adj. [Hope]
 • (n) ต้นส้ม,ผลส้ม,สีส้ม [Nontri]
 • /AO1 R AH0 N JH/ [CMU]
 • /AO1 R IH0 N JH/ [CMU]
 • (n) /'ɒrɪnʤ/ [OALD]
juice
 • ของเหลวในช่วงท้องที่ช่วยย่อยอาหาร[Lex2]
 • น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก[Lex2]
 • น้ำผลไม้[Lex2]
 • กระแสไฟ: ไฟฟ้า, ไฟ [Lex2]
 • (จูสฺ) n. น้ำผลไม้,น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,ของเหลวของร่างกาย,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,หัวกะทิ,น้ำหัว,น้ำสกัด,ไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง. vt.,สกัดน้ำจาก. -Phr. (juice up เติมพลัง,กระตุ้น) ###S. liquid,fluid,serum [Hope]
 • (n) น้ำผลไม้,ยางไม้,น้ำมันเชื้อเพลิง,ส่วนสำคัญ [Nontri]
 • /JH UW1 S/ [CMU]
 • (n) /ʤ'uːs/ [OALD]
really
 • โดยแท้จริง: โดยแท้, โดยความเป็นจริง [Lex2]
 • (เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ ###S. truly,genuinely,verily,quite [Hope]
 • (adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ [Nontri]
 • /R IH1 L IY0/ [CMU]
 • /R IY1 L IY0/ [CMU]
 • (a) /r'ɪəʳliː/ [OALD]
fills
 • /F IH1 L Z/ [CMU]
 • (v) /f'ɪlz/ [OALD]
  [fill]
 • เติม: เพิ่ม, ถม, กลบ, ใส่, บรรจุ, กรอก, บันทึกลง, ทำให้เต็ม, กรอก, เติมในช่องว่าง [Lex2]
 • แต่งตั้ง: บรรจุ, ว่าจ้าง, เลือกให้ดำรงตำแหน่ง [Lex2]
 • (ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. ###SW. fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง) [Hope]
 • (vt) ทำให้เต็ม,บรรจุ,เติม,เพิ่ม,ทำให้แน่น,ทำให้อิ่มแปล้ [Nontri]
 • /F IH1 L/ [CMU]
 • (v) /f'ɪl/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
bill
 • ใบแจ้งหนี้: ใบสำคัญเก็บเงิน [Lex2]
 • แจ้งหนี้: วางบิล [Lex2]
 • ธนบัตร[Lex2]
 • ร่างกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ [Lex2]
 • อธิบายหรือให้รายละเอียด[Lex2]
 • ปากนก: ปากเป็ด, ปากไก่ [Lex2]
 • ใบปลิว: ใบโฆษณา [Lex2]
 • รายการ: โปรแกรม [Lex2]
 • (บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด [Hope]
 • (n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ [Nontri]
 • /B IH1 L/ [CMU]
 • (n) /b'ɪl/ [OALD]
 • (v) /b'ɪl/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top