ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

what are you doing here

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -what are you doing here-, *what are you doing here*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are you doing here in Nepal?คุณมาทำอะไรที่เนปาล? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
What are you doing here Anton? I should ask you that question. I have a right to be here.นายมาทำอะไรที่นี่, แอนทั่น ฉันควรเป็นคนถามนายมากกว่านะ Gattaca (1997)
Miss Padoan, what are you doing here all alone? Counting the waves?ว่ายังไงคุณปาโดน หลบมายืนนับคลื่นอยู่เหรอไง The Legend of 1900 (1998)
What are you doing here if you know?เธอรู้ว่าฉันมาเตรียมเครื่องปรุง แล้วเธอยังจะมาทำไม? Rice Rhapsody (2004)
What are you doing here so late?คุณมาที่ทำอะไรนี่แล้วนานหรือยัง? Paris ei yeonin (2004)
What are you doing here alone?มานั่งทำอะไรที่นี่คนเดียว My Lovely Sam-Soon (2005)
What are you doing here ?ลูกมาทำอะไรที่นี่เนี่ย Dead in the Water (2005)
What are you doing here this late?มาทำอะไรแถวนี้ดึกๆดื่นๆ? Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
What are you doing here in BuYeo after you abandoned your clan?เจ้ามาทำอะไรในพูยอ หลังจากเจ้าทิ้งบ้านเกิดเจ้า? Episode #1.42 (2006)
What are you doing here now?ทำไมตอนนี้เธอยังอยู่ที่นี่ Episode #1.3 (2006)
What are you doing here again?คุณมาทำอะไรที่นี่อีก Art of Fighting (2006)
What are you doing here so late?เธอมาทำอะไรดึกดื่นป่านนี้ Chapter Four 'Collision' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
what are you doing hereWhat are you doing here?
what are you doing hereWhat are you doing here.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top