ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supination

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supination-, *supination*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา supination มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *supination*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resupination๑. การหงาย๒. การพลิกหงาย๓. ท่านอนหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisupination๑. การตะแคงหงาย๒. ท่าตะแคงหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supinationการหงาย, การนอนหงาย, การพลิกหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Supination {f} [med.]supine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supination \Su`pi*na"tion\, n. [L. supinare, supinatum, to bend
   or lay backward, fr. supinus supine: cf. F. supination. See
   {Supine}.] (Physiol.)
   (a) The act of turning the hand palm upward; also, position
     of the hand with the palm upward.
   (b) The act or state of lying with the face upward. Opposed
     to {pronation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supination
   n 1: rotation of the hands and forearms so that the palms face
      upward [ant: {pronation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top