ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piece of land

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piece of land-, *piece of land*, piece of lan
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One piece of land to call your own one landscape to look at one way to die?ที่ดินผืนหนึ่ง ทิวทัศน์แห่งหนึ่งเอาไว้มอง มีทางตายวิธีหนึ่ง The Legend of 1900 (1998)
A small piece of land in Kangwon-do.เป็นพี่ผืนเล็กๆ ที่คังวอน-โด Unstoppable Marriage (2007)
We have another piece of land for other dumping sites.อย่าพูดแทรก Gomorrah (2008)
Wow, if he were better, he'd probably get a piece of land from his fans.เฮ้อ ถ้าเขาเก่งขึ้นกว่านี้ เขาคงจะได้บ้านได้ที่ดินจากแฟนๆเขาเลยมั้ง Oh! My Lady (2010)
Dad took me to the piece of land we own.พ่อพาฉันไปดูที่ของเรา Roots (2011)
In the end, that piece of land was what stopped the bankruptcy.ในที่สุด ก็ไม่สามารถเอาที่ดิน มาช่วยปกป้องการล้มละลายได้  ()
How much is that piece of land worth?ที่ตรงนั้นมันมีมูลค่ามากเท่าไหร่? Episode #1.5 (2011)
If grandfather loses that piece of land ...แค่คุณปู่ยอมเสียพื้นที่บางส่วนไป Episode #1.5 (2011)
Every piece of land has a price, just like every human.ดินแดนทุกแห่งหนมีราคาทั้งนั้น ก็เหมือนกับมนุษย์ทุกคนนั่นแหละ All Change (2013)
A change in the topography of a small piece of land half a world away reroutes ocean currents.ครึ่งโลกไปเส้นทางกระแส น้ำในมหาสมุทร แอฟริกาเติบโตหนาวเย็นและแห้ง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Way down to Texas, buy me a decent piece of land and start pissing in the wind.ทางลงเท็กซัส ซื้อชิ้นส่วนของที่ดินที่เหมาะสม และเริ่มสลายไปกับสายลม. The Revenant (2015)
And he start talking of a property, a decent piece of land he's heading to Texas.และเขาเริ่มพูดทรัพย์สิน ที่ดินราคาเหมาสม เขามุ่งหน้าไปเท็กซัส ฉันสาบานต่อพระเจ้า The Revenant (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเช่าที่ดิน[n. exp.] (kān chao thīdin) EN: hiring a piece of land   
รังวัด[v.] (rangwat) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land   
เวนคืนที่ดิน[v. exp.] (wēnkheūn thīdin) EN: expropriate a piece of land   

Japanese-English: EDICT Dictionary
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land) [Add to Longdo]
地積[ちせき, chiseki] (n) area of a piece of land; acreage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  piece of land
      n 1: an extended area of land [syn: {tract}, {piece of land},
           {piece of ground}, {parcel of land}, {parcel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top