ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partial differential

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partial differential-, *partial differential*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial differential equationสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the answer to your question can best be expressed as a series of partial differential equations.คำตอบสำหรับคำถามของนาย แสดงออกในรูปชุดสมการ เชิงอนุพันธ์ย่อยจะดีที่สุด Frontierland (2011)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏微分方程[piān wēi fēn fāng chéng, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] partial differential equation (PDE) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏微分方程式[へんびぶんほうていしき, henbibunhouteishiki] (n) partial differential equation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Differential \Dif`fer*en"tial\, n.
   1. (Math.) An increment, usually an indefinitely small one,
    which is given to a variable quantity.
    [1913 Webster]
 
   Note: According to the more modern writers upon the
      differential and integral calculus, if two or more
      quantities are dependent on each other, and subject to
      increments of value, their differentials need not be
      small, but are any quantities whose ratios to each
      other are the limits to which the ratios of the
      increments approximate, as these increments are reduced
      nearer and nearer to zero.
      [1913 Webster]
 
   2. A small difference in rates which competing railroad
    lines, in establishing a common tariff, allow one of their
    number to make, in order to get a fair share of the
    business. The lower rate is called a differential rate.
    Differentials are also sometimes granted to cities.
    [1913 Webster]
 
   3. (Elec.)
    (a) One of two coils of conducting wire so related to one
      another or to a magnet or armature common to both,
      that one coil produces polar action contrary to that
      of the other.
    (b) A form of conductor used for dividing and distributing
      the current to a series of electric lamps so as to
      maintain equal action in all. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   {Partial differential} (Math.), the differential of a
    function of two or more variables, when only one of the
    variables receives an increment.
 
   {Total differential} (Math.), the differential of a function
    of two or more variables, when each of the variables
    receives an increment. The total differential of the
    function is the sum of all the {partial differentials}.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top