ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paranormal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paranormal-, *paranormal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ, เหนือธรรมชาต, ปาฏิหาริย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I read everything about paranormal phenomena, about the occult and...แต่ผมลุ่มหลง ผมอ่านทุกๆคดี มันทำให้ผมวางมือไม่ลง Deep Throat (1993)
A certain paranormal bouquet.สิ่งที่แน่ๆ มัน... ..เป็นกลิ่นเย้ายวน ที่ผิดปกติ Squeeze (1993)
Paranormal scavenger hunt.- เยี่ยม ล่าพวกเหลือขอ Everybody Loves a Clown (2006)
Not paranormal and bullshit magicians.ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ และมายากล กระจอก ๆ Next (2007)
In your letter you mentioned that the rooms with the most paranormal activity were in the attic.ในจดหมายของคุณบอกไว้ว่า ห้องที่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้น 1408 (2007)
I mean, look, nothing would make me happier than to experience a paranormal event, you know, to get a glimpse of the elusive light at the end of the tunnel.กล้องอินฟาเรด ผมหมายถึง ไม่มีอะไรจะทำให้ผมมีความสุขไปกว่า การที่จะได้สัมผัส กับเหตุการณ์ลี้ลับ คุณรู้ไหม ที่จะได้เห็นแค่แสงแว๊บๆ 1408 (2007)
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.สกาน่าแปลอยู่ในช่วง3100 ปีก่อนคริสตกาล แล้วอยูมาอีก300 ปี /จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป เมื่อ 2500 ปีก่อนคริสตกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It was a city of supreme beings with technologies and paranormal abilities.เมืองของสิ่งเหนือธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี และ ความสามารถเหนือธรรมชาติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
TheJapanese love paranormal phenomena.คนญี่ปุ่นชอบเรื่องพวกนี้ Shutter (2008)
So much blood and carnage, it created a bed of paranormal activity.ใช่ เมื่อเธอโยงไปเรื่องถัดไป The Night of the Comet (2009)
She spent her life researching paranormal activity in this area.เธอใช้ชีวิตเพื่อวิจัย เหตุการณ์เหนือธรรมชาติในเมืองนี้ Children of the Damned (2010)
Researching paranormal activity in this area.ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติในพื้นที่บริเวณนี้ A Few Good Men (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
paranormal

Japanese-English: EDICT Dictionary
超常[ちょうじょう, choujou] (n, adj-f) paranormality; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
超常現象[ちょうじょうげんしょう, choujougenshou] (n) supernatural phenomenon; paranormal phenomenon; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
超常的[ちょうじょうてき, choujouteki] (adj-na) supernatural (e.g. psychic phenomena and such); paranormal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 paranormal \par`a*nor"mal\ (p[a^]r`[.a]*n[^o]r"mal), adj.
   Of or pertaining to parapsychology; pertaining to forces or
   mental processes, such as extrasensory perception or
   psychokinesis, outside the possibilities defined by natural
   or scientific laws; as, paranormal phenomena.
 
   Syn: psychic, psychical, parapsycholological. [WordNet 1.5
     +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paranormal
   adj 1: seemingly outside normal sensory channels [syn:
       {extrasensory}, {paranormal}] [ant: {sensorial},
       {sensory}]
   2: not in accordance with scientific laws; "what seemed to be
     paranormal manifestations" [ant: {normal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top