ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i.c.b.m.

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i.c.b.m.-, *i.c.b.m.*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
i.c.b.m.abbr. intercontinental ballistic missile

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A short time ago, my submarine was ordered to fire four nuclear I.C.B.M.s at Pakistan.เมื่อไม่นานมานี้ เรือดำน้ำของผมได้รับคำสั่ง ให้ยิงนิวเคลียร์ ไอ.เอ็ม.บี.ซี.4ลูก ไปที่ปากีสถาน Captain (2012)
Launching I.C.B.M.s at Atlanta and Philadelphia.ยิงขีปนาวุธICBMไปที่แอตแลนต้าและฟิลาเดเฟีย The Dark Tower (2013)
Launching I.C.B.M.S at Atlanta and Philadelphia.ปล่อยมิสไซด์ไปยังแอตแลนตาและฟิลาเดลเฟีย Born in the U.S.A. (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ICBM \ICBM\ n. [acronym intercontinental ballistic missile]
   An intercontinental ballistic missile, a long-range ballistic
   missile that is capable of traveling from one continent to
   another. Contrasted with {IRBM}.
 
   Syn: intercontinental ballistic missile.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ballistic missile \bal*lis"tic mis`sile\, n.
   A rocket-propelled missile of long range which is guided only
   during the powered portion of its flight, which usually takes
   only a small part of the total flight time; -- contrasted
   with {guided missile}.
 
   Note: Ballistic missiles are sometimes referred to by their
      range, such as an
 
   {intercontinental ballistic missile} ({ICBM}) or an
 
   {intermediate range ballistic missile} ({IRBM}).
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top