ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contractions

K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contractions-, *contractions*, contraction
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your wife just texted you, possibly her contractions have started.ภรรยาคุณเพิ่งส่งข้อความมา บางทีเธออาจใกล้คลอดแล้ว The Empty Hearse (2014)
Your contractions are 90 seconds apart.การหดตัวของคุณคือ 90 วินาทีเท่านั้น Out of the Frying Pan (2013)
I've never seen such an accelerated gestation period... Contractions are 2 minutes apart, Doc!ฉันไม่เคยเห็นใครท้องเร็วแบบนี้เลย การบีบห่างกันสองนาที หมอ Caged Fae (2013)
- Julie! - Mom, my contractions just started.จูลี่ \ แม่ มดลูกหนูเพิ่งหดตัว Give Me the Blame (2012)
"Your contractions are like ocean waves,อาการเจ็บท้องก็เหมือนคลื่นซัด Pu'olo (2012)
I think her contractions have started. Yes, we're on our way.ฉันคิดว่าการหดตัวของเธอเริ่มขึ้นแล้ว ใช่ พวกเรากำลังอยู่ระหว่างทาง I Need Romance (2011)
If you think getting rid of contractions in all your sentences makes your argument any more legitimate, you are wrong.ถ้าพ่อคิดว่าการใช้คำพูดถูกไวยากรณ์ โดยพ่อให้คำให้การถูกต้องตามกฏหมายมากกว่านี้ล่ะก็ พ่อคิดผิดแล้วล่ะ The Tell (2011)
Her contractions are still six minutes apart.ระยะบีบตัวของหล่อนยังห่างกัน 6 นาทีอยู่ Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
The contractions are coming too close.อาการบีดรัดเริ่มถี่ขึ้น Ball and Chain (2010)
I see contractions in the anterior tibialus.โอเค นั่นรากประสาท ไม่ใช่ใยประสาท Good Mourning (2009)
I'm having muscle contractions on my throat. And my jaws tightening up.ฉันมีบางอย่างติดที่กล้ามเนื้อคอ มันทำให้หายใจไม่คล่อง Prison Break: The Final Break (2009)
If this girl's contractions start with this condition, she could die.ถ้าเด็กสาว จะคลอดเด็กด้วย สภาพนี้ เธอจะตาย Resurrection (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contractionsMy contractions last about forty-five seconds.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACTIONS    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contractions    (n) kˈəntrˈækʃənz (k @1 n t r a1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
前駆陣痛[ぜんくじんつう, zenkujintsuu] (n) (See 陣痛) Braxton-Hicks contractions; practice contractions; false labor pains [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top