ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concavity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concavity-, *concavity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concavity(n) ความเว้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน, ผิวหน้าเว้า, สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า, โพรง, ช่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
concavity(n) ความเว้า, ส่วนโค้ง, ส่วนเว้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concavityส่วนหวำ, รอยหวำ, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concavityความเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concavityตรงกลางป่องออก [การแพทย์]

WordNet (3.0)
concavity(n) the property possessed by a concave shape, Syn. concaveness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Concavity

n.; pl. Concavities [ L. concavitas: cf. F. concavité. See Concave. ] A concave surface, or the space bounded by it; the state of being concave. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Judging by the concavity of the rib end, the victim was middle-aged.พิจารณาจากส่วนโค้งเว้าของปลายกระดูกซี่โครง เหยื่อคือวัยกลางคน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
But you guys are gonna get pitch-slapped so hard your man boobs are gonna concave.แต่พวกนายจะต้องโดนเสียงเราตบหน้าดังฉาด จนอกสามศอกของนายต้องหลบในไปเลย Pitch Perfect (2012)
It's a quadrilateral, but there's nothing particularly symbolic about a 4-sided concave polygon.มันเป็นสี่เหลี่ยม แต่ไม่มีสัญลักษณ์ ที่เป็นสี่ด้านเว้าๆแบบนี้ Divining Rod (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
concavity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concavity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凹度[āo dù, ㄠ ㄉㄨˋ,  ] concavity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wölbung { f } | Wölbungen { pl }concavity | concavities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression [Add to Longdo]
凹状[おうじょう, oujou] (n, adj-no) concavity [Add to Longdo]
凹面[おうめん, oumen] (n) (1) concavity; (adj-no) (2) concave; (pref) (3) concavo [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top