ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Judging by ( JH AH1 JH IH0 NG B AY1) the ( DH AH0) concavity ( K AA0 N K AA1 V AH0 T IY2) of ( AH1 V) the ( DH AH0) rib ( R IH1 B) end ( EH1 N D), the ( DH AH0) victim ( V IH1 K T AH0 M) was ( W AA1 Z) middle ( M IH1 D AH0 L)-aged ( EY1 JH D).

 


 
Judging by
  [judge by]
 • ตัดสินจาก: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก [Lex2]
 • พิจารณาจาก: ตัดสินจาก [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
concavity
 • ความเว้า[Lex2]
 • (คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง [Hope]
 • (n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า [Nontri]
 • /K AA0 N K AA1 V AH0 T IY2/ [CMU]
 • (n) /kˌɒnk'ævɪtiː/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
rib
 • ซี่โครง[Lex2]
 • เนื้อติดซี่โครง[Lex2]
 • โครงเส้นสำหรับถักไหมพรม[Lex2]
 • เส้นใบไม้[Lex2]
 • โครงร่าง: โครงหลังคา, โครงปีก, โครงร่ม [Lex2]
 • เย้าแหย่: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น [Lex2]
 • จัดให้เป็นโครง: ทำโครงเป็นซี่ๆ, ทำเป็นสัน [Lex2]
 • (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques. [LongdoFR]
 • (ริบ) n. ซี่โครง,เนื้อที่มีซี่โครง,กระดูกงูเรือ,เส้นใบไม้,แกนขนนก,ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง,ทำเป็นสัน,ไถเป็นร่อง [Hope]
 • (n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม [Nontri]
 • /R IH1 B/ [CMU]
 • (v) /r'ɪb/ [OALD]
end
 • ขอบเขต: เขตจำกัด [Lex2]
 • ความตาย[Lex2]
 • ตอนจบ: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, [Lex2]
 • ทำให้สิ้นสุด: ทำให้จบ, ทำให้เลิก [Lex2]
 • เป้าหมาย: วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • มีผลสรุป[Lex2]
 • ส่วนที่เหลือ: ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ [Lex2]
 • ส่วนปลายของวัตถุ[Lex2]
 • (เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก [Hope]
 • (n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ [Nontri]
 • (vt) ทำให้จบ,ลงเอย,ลงท้าย,ยุติ,ทำลาย,ฆ่า [Nontri]
 • /EH1 N D/ [CMU]
 • (v) /'ɛnd/ [OALD]
victim
 • เหยื่อ: ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบภัย, ผู้รับเคราะห์ [Lex2]
 • (วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ [Hope]
 • (n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย [Nontri]
 • /V IH1 K T AH0 M/ [CMU]
 • /V IH1 K T IH0 M/ [CMU]
 • (n) /v'ɪktɪm/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
middle
 • ตรงกลาง: กลาง, กึ่งกลาง [Lex2]
 • ปานกลาง: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ [Lex2]
 • จุดกึ่งกลาง: จุดกลาง [Lex2]
 • (มิด'เดิล) adj.,n. กึ่งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ. ###S. central [Hope]
 • (adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ [Nontri]
 • (n) ตอนกลาง,ส่วนกลาง,จุดกลาง,สื่อกลาง [Nontri]
 • /M IH1 D AH0 L/ [CMU]
 • (n) /m'ɪdl/ [OALD]
aged
 • ซึ่งถูกกัดเซาะ[Lex2]
 • ได้ที่ (เช่น เหล้าหรือเนย)[Lex2]
 • ผู้สูงอายุ[Lex2]
 • สูงอายุ: สูงอายุ, อายุมาก, อาวุโส, ชรา, สูงวัย, แก่เฒ่า [Lex2]
 • อยู่ในช่วงอายุ: ซึ่งมีอายุ [Lex2]
 • (เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n. ###S. senile,old, advanced -A.: young, new, green) [Hope]
 • (adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า [Nontri]
 • /EY1 JH D/ [CMU]
 • /EY1 JH IH0 D/ [CMU]
 • (j) /'ɛɪʤɪd/ [OALD]
 • (v) /'ɛɪʤd/ [OALD]
  [age]
 • การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย: นิติภาวะ [Lex2]
 • ความแก่[Lex2]
 • ช่วงชีวิต: ช่วง, ช่วงวัย [Lex2]
 • ทำให้แก่ขึ้น: ทำให้อายุเพิ่มขึ้น [Lex2]
 • มีอายุเพิ่มขึ้น: มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น [Lex2]
 • ระดับการพัฒนา[Lex2]
 • รุ่น[Lex2]
 • สมัย: ยุคสมัย, ยุค [Lex2]
 • อายุ[Lex2]
 • เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา[Lex2]
 • (เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม ###S. lifetime, period, ripen, grow) [Hope]
 • (n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /EY1 JH/ [CMU]
 • (v) /'ɛɪʤ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top