ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boil over

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boil over-, *boil over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boil over[PHRV] ควบคุมไม่ได้และมากขึ้น
boil over[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
煮え返る[にえかえる, niekaeru] (v5r,vi) to seethe; to ferment; to boil over [Add to Longdo]
煮零れる[にこぼれる, nikoboreru] (v1,vi) to boil over [Add to Longdo]
吹きこぼれる;噴きこぼれる[ふきこぼれる, fukikoboreru] (v1,vi) to boil over [Add to Longdo]
茹で溢す[ゆでこぼす, yudekobosu] (v5s) to boil over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  boil over
      v 1: overflow or cause to overflow while boiling; "The milk is
           boiling over" [syn: {boil over}, {overboil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top