ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ampulla

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ampulla-, *ampulla*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ampulla(n) ภาชนะใส่น้ำมันเพื่อทำพิธีกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampullaceous(แอมพะเล' เชียส) adj. ซึ่งเป็นรูปขวด., Syn. ampullary, ampullar

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ampullaกระเปาะ [ มีความหมายเหมือนกับ utricle ๑ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ampullar pregnancyการตั้งครรภ์ที่กระเปาะท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ampullaหลอดมดลูก, ส่วนโป่งพอง [การแพทย์]
ampullaแอมพูลลา, ส่วนบนของทิวบ์ฟิตของดาวทะเล เป็นกระเปาะกล้ามเนื้อ เมื่อกระเปาะนี้หดตัวจะดันน้ำให้เคลื่อนไปที่ส่วนปลายของทิวบ์ฟิต ทิวบ์ฟิตจะยื่นยาวไปแตะกับวัตถุในน้ำ ทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ampulla of Vaterแอมพูลลาของวาเตอร์ [การแพทย์]
Ampullaeโป่งเป็นกระเปาะ [การแพทย์]
Ampullariidaeแอมพูลลาริเด [TU Subject Heading]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ampulla \Am*pul"la\, n.; pl. {Ampull[ae]}. [L. ]
   1. (Rom. Antiq.) A narrow-necked vessel having two handles
    and bellying out like a jug.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.)
    (a) A cruet for the wine and water at Mass.
    (b) The vase in which the holy oil for chrism, unction, or
      coronation is kept. --Shipley.
      [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) Any membranous bag shaped like a leathern bottle,
    as the dilated end of a vessel or duct; especially the
    dilations of the semicircular canals of the ear.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ampulla
   n 1: the dilated portion of a canal or duct especially of the
      semicircular canals of the ear
   2: a flask that has two handles; used by Romans for wines or
     oils

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ampulla
  bulb

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top