ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alveolu

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alveolu-, *alveolu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alveolus[N] ถุงลมเล็กๆ ในปอด
alveolus[N] รูหรือช่องเล็กๆ (เช่น ในรังผึ้ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alveolus๑. ถุงลม๒. เบ้าฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alveolus; alveolar cavity; dental alveolus; tooth socketเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
alveolusแอลวีโอลัส, ถุงลม, ถุงที่มีผนังเป็นเยื่อบาง ๆ ยืดหยุ่นได้ อยู่ปลายสุดของแขนงขั้วปอด รอบ ๆ ถุงมีหลอดเลือดฝอยหุ้มอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯槽[しそう, shisou] (n,adj-no) (dental) alveolus; (dental) alveoli; socket in the jaw containing the root of a tooth [Add to Longdo]
肺胞[はいほう, haihou] (n,adj-no) pulmonary alveolus; alveoli; lung cavity; air cell [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top