ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hinge on-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hinge on, *hinge on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hinge on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
hinge on[VT] ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend on, hang on

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hinge on
   v 1: be contingent on; "The outcomes rides on the results of the
      election"; "Your grade will depends on your homework" [syn:
      {depend on}, {devolve on}, {depend upon}, {ride}, {turn
      on}, {hinge on}, {hinge upon}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-hinge on ( HH IH1 N JH AA1 N)-

 


  

 
hinge on
 • ขึ้นอยู่กับ: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม [Lex2]
 • ขึ้นอยู่กับ[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top