ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dodecagon-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dodecagon, *dodecagon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dodecagonn. รูป12เหลี่ยม12มุมและ12ด้าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dodecagonรูปสิบสองเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบสองเหลี่ยม(n) dodecagon, See also: duodecagon, Example: เขาสั่งทำกรอบรูปแบบสิบสองเหลี่ยมเป็นของขวัญพิเศษให้ภรรยา, Thai Definition: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 12 เส้น

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十二角形[shí èr jiǎo xíng, ㄕˊ ㄦˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] dodecagon [Add to Longdo]
十二边形[shí èr biān xíng, ㄕˊ ㄦˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] dodecagon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwölfeck {n} | Zwölfecke {pl}dodecagon | dodecagons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dodecagon \Do*dec"a*gon\, n. [Gr. ? twelve + ? angle: cf. F.
   dod['e]cagone.] (Geom.)
   A figure or polygon bounded by twelve sides and containing
   twelve angles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dodecagon
   n 1: a twelve-sided polygon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top