ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-by then-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: by then, *by then*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And by then you will have forgotten all your French.และแล้วคุณจะลืมทุกภาษาของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
By then I knew what kind of man I had married.ในตอนนั้นฉันถึงได้รู้ว่า ฉันได้แต่งงานกับผู้ชายแบบไหน The Joy Luck Club (1993)
By then the Masons includedเวลานั้นสมาคมเมสันซึ่งนำโดย National Treasure (2004)
If she is not back with the girls by then she may not be coming.ถ้าเกิดเธอไม่กลับมา พร้อมเด็กๆ... ...บางทีเธออาจจะไม่มา Hotel Rwanda (2004)
10 days pass by then 10 more days.10 วันผ่าน ไป และ อีก 10 วันผ่านมา March of the Penguins (2005)
And if by then you can't stand being here and want to leave the palace.และถึงถ้าตอนนั้นเธอทนอยู่ที่นี่ไม่ได้อีก และต้องการจะไป Episode #1.3 (2006)
And by then whatever Saunière wanted you to tell me will be useless.คุณเนวอน.. \และืี่ที่โซนิแยร์.. พยายามให้คุณบอกฉันก็จะหมดความหมาย The Da Vinci Code (2006)
And if you don't have that Harry Potter book by then don't even bother coming back.แล้วถ้าเธอยังไม่ได้หนังสือ แฮร์รี่ พ็อตเตอร์มาตอนนั้น... ไม่ต้องกลับมาก็ได้ The Devil Wears Prada (2006)
It takes ten days to clear customs and by then it's gone bad.กว่าจะผ่านศุลกากรมาได้ก็เน่าหมด Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
She needs the money by then to save her daughter.ผู้หญิงคนนั้นต้องการเงินไปช่วยชีวิตลูกสาวของเธอนี่ Eiga: Kurosagi (2008)
I know by then the kids will really want to see you.จนกว่าเด็กๆอยากจะเจอเธอ ผมรักพี่ Bedtime Stories (2008)
Uh, but the right one just never showed up, and by then I'd waited for so long, แต่ก็นะ คนที่ใช่ ไม่เคยปรากฏให้เห็น ผมก็เลยรอเก้อ Release Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
by thenBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
by thenWe will move into our new house next month if it is completed by then.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Then \Then\ ([th][e^]n), adv. [Originally the same word as than.
   See {Than}.]
   1. At that time (referring to a time specified, either past
    or future).
    [1913 Webster]
 
       And the Canaanite was then in the land. --Gen. xii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Now I know in part; but then shall I know even as
       also I am known.           --1 Cor. xiii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. Soon afterward, or immediately; next; afterward.
    [1913 Webster]
 
       First be reconciled to thy brother, and then come
       and offer thy gift.          --Matt. v. 24.
    [1913 Webster]
 
   3. At another time; later; again.
    [1913 Webster]
 
       One while the master is not aware of what is done,
       and then in other cases it may fall out to be own
       act.                 --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {By then}.
    (a) By that time.
    (b) By the time that. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         But that opinion, I trust, by then this
         following argument hath been well read, will be
         left for one of the mysteries of an indulgent
         Antichrist.            --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {Now and then}. See under {Now}, adv.
 
   {Till then}, until that time; until the time mentioned.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Then is often used elliptically, like an adjective, for
      then existing; as, the then administration.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top