ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-謝謝大家-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 謝謝大家, *謝謝大家*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not from America.[CN] 謝謝大家... 他不是從美國來的 Shine (1996)
Sorry for the inconvenience[CN] 謝謝大家 Re-cycle (2006)
Thank you, everybody. Thank you, brothers and sisters.[CN] 謝謝大家,謝謝各位兄弟姊妹 Always on My Mind (1993)
- And thank you.[CN] 謝謝大家 A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Thanks for coming tonight,[CN] 今天晚上,謝謝大家光臨,駕臨 Triads: The Inside Story (1989)
Right...[CN] 謝謝大家一直精力集中 Inju: The Beast in the Shadow (2008)
And we'll make the announcement in a little while. Thank you.[CN] 我們會在過會兒揭曉結果,謝謝大家 The Virgin Suicides (1999)
You can bank on it. Thank you very much. Good night.[CN] 你們相信我沒錯的 謝謝大家,晚安 The Sentinel (2006)
We should be arriving at Vulcan within 3 minutes. Thank you for your time.[CN] 我們將在3分鐘後到達瓦肯星 謝謝大家 Star Trek (2009)
Thank you, Finsbury.[CN] 謝謝大家 About a Boy (2002)
Thank you, friends.[CN] 謝謝大家 Barbie in the Nutcracker (2001)
Ladies and gentlemen, thank you for joining us here today.[CN] 謝謝大家出席記者會 State of Play (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top