ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-行体-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 行体, *行体*
Japanese-English: EDICT Dictionary
行体[ぎょうたい, gyoutai] (n) semicursive characters [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is my opinion.[CN] 这是我对天上界现行体制所表达的意志 Ah! My Goddess: The Movie (2000)
...denied reports the British banking system is about to collapse.[CN] 他向国会发言否认报导 英国银行体系将崩溃 Rogue Trader (1999)
The one who set up the drone shell company.[JA] 飛行体の会社の設立者ね Ourselves Alone (2009)
Fucking APs. Fuck.[JA] 飛行体 Kilo Two Bravo (2014)
they established a workable point of view and intend to perpetuate that whereas, all societies are really emergent, not established and so they fight new ideas, that would interfere with the establishment[CN] 他们架构出一套可行的理论,然后希望能够维持现状 由于所有社会都会随时改变,并不是一成不变的 所以他们要排斥所有可能干扰现行体制的新思想 Zeitgeist: Addendum (2008)
On the day of sports finals were held[CN] 在这天会举行体育决赛, First on the Moon (2005)
Sir, we're in the midst of an airfield attack by an unidentified force![JA] 将軍 未確認飛行体が 攻撃してきます Pixels (2015)
As I told you, the president is here for his annual checkup.[CN] 我说过,总统是做例行体 The Pelican Brief (1993)
You tell us that if we work within the framework of the existing system... that we will get what we want.[CN] 你说我们如果遵照现行体制... 就能得到自己想要的 John and Mary (1969)
We got a bogey.[JA] 未確認飛行体を とらえたわ。 Solitude (2016)
In Edinburgh, the graves did open and the ghosts of our ancestors rose up and competed in athletic sports.[CN] 在愛丁堡 墓園里墳塋大開 我們祖先的鬼魂傾巢而出 然后進行体育比賽 Witchsmeller Pursuivant (1983)
But when a systemis working smoothly...[CN] 但是鉴于现行体制运作平稳... But when a systemis working smoothly... Jobs for the Boys (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top