ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-枕木-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 枕木, *枕木*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枕木[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, ] sleeper (wooden support for railway track), #59,547 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
枕木[まくらぎ, makuragi] (n) sleeper; railroad tie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They put the damn on the hover, they put the railroad ties over the great divine and they did it with a smile buddy.[CN] 他们做大家不肯何等的粗活 与建该死的胡佛水霸 在大分水顶铺铁路枕木 2001: A Space Travesty (2000)
There's nothin' fair about a girl landing a double pike and losing a tenth 'cause her toes weren't pointed.[CN] 在双枕木上输了0.1只因为脚指没打尖 这是不公平 Stick It (2006)
My babies were very good sleepers.[CN] 我的孩子都非常好枕木 Home Again (2012)
Yes, wooden beams.[CN] 对了 就叫枕木 Pirates (2014)
For each placed board, a life was wasted human being.[CN] 每铺设一根枕木,就要赔上一条人命 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
1,800 ties laid.[CN] 铺了一千八百块枕木 Viva La Mexico (2012)
- Yeah-heh-heh--[CN] 我在想象你把年轻女子 绑到铁路枕木上的样子 Alone Time (2000)
Inside there will be a garden.[JA] (小嶋)あそこの枕木の中に 畑があるんだ Scissorhands (2016)
5 miles of track. 1,500 sleepers per half-mile.[CN] 五英里的铁路 每英里要用3000枕木 The Maiden and the Wolves (2008)
So you can't reconstruct the list of sleepers?[JA] 春日: そうすることはできません 枕木のリストを再構築するか? 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Wooden beams.[CN] 枕木 Pirates (2014)
With one move the wooden beams were made to fly.[CN] 一招就把那个枕木给打飞了 Pirates (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top