ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-星河-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 星河, *星河*
Japanese-English: EDICT Dictionary
星河[せいが;せいか, seiga ; seika] (n) (obsc) (See 天の川) Milky Way [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Yet one starlit night, The Shadow heard a different voice.[CN] "然而在星河灿烂的某夜,暗影听到了另外的声音 Inkheart (2008)
It's looked upon... as an infectious disease in some galaxies.[CN] ...在别的星河认为是 会传染的疾病 Men in Black (1997)
"Take the stars beyond the galaxy."[CN] 沿着星河找到星星 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Because we're members of the Play-Tone galaxy of stars.[CN] 因为我们是普利通星河的一部分 That Thing You Do! (1996)
Hollywood luxury apartments, Vantage View...[CN] 她住在好莱坞星河明居... Hollywood Hong-Kong (2001)
" You burn away my disguise and galaxies fall "[CN] "你烧掉了我的伪装,让星河落下" Urbania (2000)
You guys go to Sing Long and take a look.[CN] 你们去星河看看 PTU (2003)
Beyond the Galaxy Theatre.[CN] 在星河剧场旁 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Throughout the inanimate vastness of space...[CN] 星河舰队长官的讯息... Transformers (2007)
Follow the stars beyond the galaxy.[CN] 沿着"星河"旁的"星星" Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
I'm sure you get this all the time... but your part in Starsh/p Troopers truly, truly changed my life.[CN] 我也知道常常有人这么说... 可您在《星河战队》的角色深深的改变了我的人生 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- The Galaxy.[CN] - 星河 - 對,就是那兒 Michael Clayton (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top