ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-抜く-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 抜く, *抜く*
Japanese-English: EDICT Dictionary
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if we slip up and they see through us?[JA] 私たちは、最大滑り場合 そして彼らは私たちを見抜く Pom Poko (1994)
No, we've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet.[JA] 生きている驚異の世界を提供して─ 世界中の人間の 度肝を抜くのだ Jurassic Park (1993)
Aren't you ashamed, Melekhov? Shame on you![JA] 出てかないと足を引き抜く Tikhiy Don II (1958)
Fate steps in And sees you through[JA] 運命は突然に訪れて 心を見抜く Pinocchio (1940)
There is. We pull the plug.[JA] できるのは プラグを抜くことだけ The Matrix (1999)
Come on, ease down.[JA] 力を抜くんだ Aliens (1986)
We have one disagreement over how to handle a downed pilot, and you stab me in the back?[JA] 我々は撃墜されたパイロットを どうすべきかについての意見が分かれているが 君は私を出し抜くつもりなのか? Behind Enemy Lines (2001)
Wotan thrust it in the trunk of an ash and said it would be his by right who managed to pull it back out.[JA] ノートゥングと言う名の 頼りになる剣だ ヴォータンはそれをトネリコの幹に 突き刺した 幹からそれを引き抜く男こそ その剣に相応しい男だと言って Siegfried (1980)
All I do is pull the plug here.[JA] あとはプラグを抜くだけだ The Matrix (1999)
5 is my guess, maybe more. Don't know till I get in there.[JA] 手術しないと分からんが 5本は抜くだろう The Fabulous Baker Boys (1989)
Aren't you ashamed, Melekhov? Shame on you![JA] 出てかないと足を引き抜く Tikhiy Don (1957)
OK, stay sharp.[JA] よし 気を抜くなよ Star Wars: A New Hope (1977)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top