ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-戴安娜王妃-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 戴安娜王妃, *戴安娜王妃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戴安娜王妃[Dài ān nà wáng fēi, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] Diana, Princess of Wales (1961-1997) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She actually helped me bring this notebook back here.[CN] - 戴安娜王妃... Wonder Woman (2017)
You said your wife is as beautiful as Princess Diana.[CN] 你说你的前妻,美得像戴安娜王妃 Temporary Family (2014)
I love being with you.[CN] 我们又不是查尔斯王子和戴安娜王妃 人们根本不在乎 The Secret of Sales (2017)
- Who would want to kill princess Dy?[CN] -谁会想着去杀戴安娜王妃呢? 88 Minutes (2007)
We have shortly coming the Emperor and Empress of Japan, and of course, Princess Charles and Di when they were together used to frequent the hotel constantly.[CN] 还有即将到来的日本天皇 当然 在查尔斯王子和戴安娜王妃 还在一起的时候... 也都是本饭店的常客 Dumb and Dumber (1994)
His death took place in the same Paris Tunnel where Princess Diana died in 1997.[CN] 他在巴黎遇难的隧道 与戴安娜王妃在1997年遇难的隧道相同 2012 (2009)
See, while I'm out having dinner, you will join the likes of princess Diana and princess grace...[CN] 当我在外面吃饭时 你会像戴安娜王妃和格蕾丝王妃那样死去 London Calling (2011)
Can you take the assassination of Princess Diana?[CN] 你参加了刺杀戴安娜王妃? The Rifleman of the Voroshilov Regiment (1999)
Ever since Diana died, we're all sort of flowing out of us like water.[CN] 自从戴安娜王妃死后 我们就已经不再束缚自己的感情了 Last Chance Harvey (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top