ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-宣传-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 宣传, *宣传*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣传[xuān chuán, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] to disseminate; to give publicity to; propaganda, #964 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That makes me depressed, Eunchae![CN] 真的生气啰 我今天不去拍宣传海报了 Episode #1.5 (2004)
Sangchae, wake up![CN] 对了今天要拍宣传海报 Episode #1.5 (2004)
He presented prizes at the folk dance festival. Minister of propaganda.[CN] 民间舞蹈节时就是他颁的奖 宣传大使 The Lady Vanishes (1938)
Comrade, we need an agitator.[CN] 同志,我们需要一位宣传 Baltic Deputy (1937)
We'll hang large posters: Professor Immanuel Rath![CN] 隆重宣传 伊曼努尔·拉斯教授 The Blue Angel (1930)
The man who looks like mannion! Good idea, I thought.[CN] 我觉得是个好主意 可以顺便宣传下公司 The Whole Town's Talking (1935)
That is only capitalistic propaganda.[CN] 这只是 资本主义的宣传而已 Ninotchka (1939)
That kind of propaganda is bad anywhere, but inciting the attendants... of the powder room to go on strike?[CN] 那种宣传在任何地方 都非常糟糕 但是她在煽动 化妆室的服务员们罢工呢 Ninotchka (1939)
- Well, the baroness's husband is minister of propaganda.[CN] -然后 那男爵是宣传部大臣 The Lady Vanishes (1938)
Yoon and his mother Today there going to have a photo shoot.[CN] 宣传海报吗 Episode #1.5 (2004)
One must know when to seek publicity and when to avoid it.[CN] 必须要知道 如何妥善应用媒体宣传 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Hullo. Yes, this is the Propaganda Section.[CN] 你好,是的,这是宣传 Baltic Deputy (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top