ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-奇抜-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 奇抜, *奇抜*
Japanese-English: EDICT Dictionary
奇抜[きばつ, kibatsu] (adj-na,n) novel; original; striking; strange; eccentric; fantastic; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I invented this trick myself.[JA] 私は奇抜な手を使った Look Who's Back (2015)
I think the word you're looking for is "novel."[JA] 皆は「奇抜」という言葉を探している Find This Thing We Need To (2017)
Something brash, perhaps quite fetching[JA] きっとこれは奇抜で特殊 My Little Pony: Friendship Is Magic (2010)
Novel.[JA] 奇抜 The Great Game (2010)
I thought people would be more eccentric here.[JA] 何かもっとさ 奇抜な人 来るかと思った New Boys, New Girls, New City (2015)
Since my lab assistant was killed in a fire.[JA] 奇抜な表現が常に好きだった コーテキシファンについて 何か知ってることない? Bad Dreams (2009)
He's clever enough to know that a freakish little man like him is never going to be the boss.[JA] 知識も豊富 奇抜な男は優秀だ ボスには逆らわない The Scarecrow (2015)
Strange clothes covered in fresh blood.[JA] 奇抜な服で血の臭いがする Dark Shadows (2012)
I don't need the actual album.[JA] チョイ奇抜な... Code Name: The Cleaner (2007)
You make an effort to appear conventional, but I know, Watson, you share my love of all that is bizarre and outside the humdrum routine of ordinary life.[JA] 君は そう見えるように努力してるね でも 平凡な日常の外にある奇抜なものが 大好きな僕と共通するところがあるだろ The Leviathan (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top