ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

肌馬

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肌馬-, *肌馬*
Japanese-English: EDICT Dictionary
肌馬[はだうま, hadauma] (n) broodmare (horse breeding) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Daddy made a deal to breed Phipps' best stallion with our two best mares.[JA] 2頭の肌馬の出産前に コイントスをして Secretariat (2010)
But Daddy knew that a great horse comes just as much from the mare as the stallion.[JA] でもパパは良い馬を作るには 肌馬も重要だと考え Secretariat (2010)
Mr Laurin, two of our mares are pregnant by Bold Ruler who is the finest stallion of his generation.[JA] 大種牡馬ボールドルーラーの仔を 受胎している肌馬が2頭いるの Secretariat (2010)
- I wanted to ask you about that sale of those broodmares that my mother stopped a few weeks ago.[JA] 先月 母が止めた 肌馬の売買の事なんだけど Secretariat (2010)
Now the two dams are Hasty Matilda and Somethingroyal.[JA] この2頭の肌馬のうち Secretariat (2010)
Since broodmares tend to produce their best offspring while they're young, that makes herfoal the obvious choice, since Somethingroyal's 17.[JA] 若い肌馬の方が 良い仔を産む傾向にある Secretariat (2010)
So we sell the mares and the yearlings.[JA] 肌馬や仔馬を売れば Secretariat (2010)
Stallions cost more than mares. No, they're more glamorous.[JA] 種牡馬は肌馬より 高価で魅力的なの Secretariat (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top