ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

繕う

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -繕う-, *繕う*
Japanese-English: EDICT Dictionary
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We have other things to do than worry about keeping up appearances.世間体を繕う心配をするより他にやることがある。
She smiled to smooth things over.取り繕うように、笑ってみせる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smoothtalking makes you look even dumber.[JA] 言い繕う程バカに見えるわ Dofus - Livre 1: Julith (2015)
You two are gonna have to put your heads together, find me a way to spin this.[JA] 二人とも雁首揃えて 取り繕う方法を教えてくれよな The Drone Queen (2014)
It'd be a little weird, but I gotta give it a shot, right?[JA] 少々キモいが... 繕う自信は あるよ Parallels (2015)
I cannot repair it.[JA] 忌々しい鋼だ どうやって繕うか判らない Siegfried (1980)
But stripped bare of this defense, you'd be forced to forge true connections within your peer group, allowing people to see the true Liz.[JA] でも そんな防備脱ぎ捨てたら 本当の関係を築くために取り繕う グループ内で Barely Lethal (2015)
I applied to leave. Stop making things up![JA] 私は休暇を申請しました 物事を繕うのは止めて! Assembly (2007)
You always find a technicality like that[JA] いつも上手く 言い繕うだろ Europa Report (2013)
Occasionally we have to help them smooth over their image after mishaps.[JA] 時々 不運な事故後のイメージを うまく取り繕うこともしますから The Long Fuse (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
繕う[つくろう, tsukurou] ausbessern, reparieren, flicken, stopfen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top