ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

神经质

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -神经质-, *神经质*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness, #25,165 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-... totheNottinghamRoad.[CN] 他的神经质朋友带到去诺丁汉的路上 The Adventures of Robin Hood (1938)
You're all hysterical.[CN] 你们都有一点神经质 Monsieur Verdoux (1947)
You must excuse me if i am a little nervous.[CN] 希望你别介意我的神经质 The Mask of Dimitrios (1944)
I have a nervous sister.[CN] 我有一个神经质的妹妹 Sweet Smell of Success (1957)
I guess it wasn't his nerves when he heard his father's voice.[CN] 看来昨晚的声音不是神经质 Apostasy (1948)
He was a neurotic and an hysteric![CN] 他神经质又歇斯底里! He was a neurotic and an hysteric! Victim (1961)
Fine. Just a slight attack of nerves. Minor.[CN] 她没事儿 就是有点神经质 The Two Mrs. Carrolls (1947)
It happens to highly-strung or pampered children.[CN] 在神经质的孩子里很常见, 象是独生子女或者娇生惯养的小孩 Being Two Isn't Easy (1962)
I'm getting jumpy.[CN] 我都有点神经质 Rio Bravo (1959)
Vince, a bundle of nerves with no brain.[CN] Vince, 有点神经质 脑袋缺根弦 The Enforcer (1951)
Outside of nerves she seemed perfectly alright this morning.[CN] 除了有点神经质, 她今天早上似乎很不错 Long Day's Journey Into Night (1962)
Lots of folks in this part of the country are pretty jumpy about that sort of thing.[CN] 这里的许多人对 这种事都太神经质 Giant (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top