ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

特色

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特色-, *特色*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ,  ] characteristic; distinguishing feature or quality #1,529 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] TH: คุณลักษณะพิเศษ  EN: characteristic
特色[とくしょく, tokushoku] TH: ลักษณะเฉพาะ  EN: feature

Japanese-English: EDICT Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] (n) (1) characteristic; feature; idiosyncrasy; personal colour; (2) spot color (in printing); (P) #9,474 [Add to Longdo]
特色づける;特色付ける[とくしょくづける, tokushokudukeru] (v1, vt) to distinguish; to mark; to differentiate; to characterize [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.いく層もの卸業者の存在が特色である日本の流通機構は、複雑でコストもかかる。
Can you tell us the natural features of the district?その地方の自然の特色を教えてくれませんか。
A humid climate is characteristic of the peninsula.湿気の多い気候はその半島の特色です。
Japan has many distinctive traits.日本には多くのはっきりとした特色がある。
Japan has many distinctive traits.日本は多くのはっきりした特色がある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't have much personality; so what?[CN] 你没有多少特色 这又怎样? X-Rated Girl (1971)
- But there was something about yours.[CN] - 但你有特色 The Witches (1966)
... consists of three separate resort areas, each with its own special appeal.[CN] ...到三个独立的度假胜地 各有各的特色 Westworld (1973)
That's a shame, the hotel will lose its character.[CN] 真可惜 旅馆会失去特色 The Possessed (1965)
It has the sort of property of a sort of beautifully laid-out corpse.[CN] 它的特色就是 一具被处理得很好的尸体. Darling (1965)
Es la especialidad de la casa.[CN] 这是本店的特色 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
No colors, no bandanas, and no ID.[JP] 特色なし バンダナなし IDもなし Brotherhood (2014)
Picturesque entertainment is provided by Zingaran natives performing their age-old rituals for patrons of our holiday lodges in the hill district.[CN] 会提供由Zingaran 土著居民带来的 古老仪式的民族特色演出 供山区度假旅馆中的客人们欣赏 O Lucky Man! (1973)
Linda, allow me to introduce a typical Spanish souvenir.[CN] Linda, 允許我介紹下 西班牙特色紀念品 The Moment of Truth (1965)
The specialty of the house and it's still movin'![CN] 这家店的特色菜居然还在动啊 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
There are so many delectable things to choose from.[CN] 这儿有许多特色 The Image (1975)
You know, she's got a sort of Aryan quality.[CN] 她有一种印欧人的特色(金发蓝眼). Darling (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] Eigenart, charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top