ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

特色

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特色-, *特色*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ,  ] characteristic; distinguishing feature or quality #1,529 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] TH: คุณลักษณะพิเศษ  EN: characteristic
特色[とくしょく, tokushoku] TH: ลักษณะเฉพาะ  EN: feature

Japanese-English: EDICT Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] (n) (1) characteristic; feature; idiosyncrasy; personal colour; (2) spot color (in printing); (P) #9,474 [Add to Longdo]
特色づける;特色付ける[とくしょくづける, tokushokudukeru] (v1, vt) to distinguish; to mark; to differentiate; to characterize [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.いく層もの卸業者の存在が特色である日本の流通機構は、複雑でコストもかかる。
Can you tell us the natural features of the district?その地方の自然の特色を教えてくれませんか。
A humid climate is characteristic of the peninsula.湿気の多い気候はその半島の特色です。
Japan has many distinctive traits.日本には多くのはっきりとした特色がある。
Japan has many distinctive traits.日本は多くのはっきりした特色がある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes.[CN] 这个嘛 很有花木老师的特色 The Mysterious Million Yen Women (2017)
That fucking Alan's got some weird friends, huh?[CN] 那个阿兰有一些特色朋友 嗯? 52 Pick-Up (1986)
No colors, no bandanas, and no ID.[JP] 特色なし バンダナなし IDもなし Brotherhood (2014)
Typical of Basque radicals.[CN] 这真是巴斯克激进派的特色 Spanish Affair (2014)
And it's, it's because of you.[CN] 她獨立特色的嗓音征服了Christina The Voice (2011)
He's got some weird friends.[CN] 他有一些特色朋友 52 Pick-Up (1986)
She is a mom with Chinese characteristic[CN] 我媽可是有中國特色的媽 Samsara (1988)
Do you guys wanna know the specials?[CN] 你们想了解一下这儿的特色饮品吗? Seeking a Friend for the End of the World (2012)
Sweaty, thready pulse, loss of color.[JP] 汗 糸様脈 特色の消失 Brotherhood (2014)
Each one's a jewel, with a singular shine[CN] "每个人都是宝贝" "各自有其特色" The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
Koh and Yu possessed the finest trait men can have:[JP] コーとユーはすばらしい特色 The Interview (2014)
For all you boys who like 'em young, we got a special treat.[CN] 喜欢年轻货的男人们 今天有特色菜咯 Dirty Girl (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] Eigenart, charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top