ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

枕头套

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枕头套-, *枕头套*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枕头套[zhěn tou tào, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙ ㄊㄠˋ, / ] pillow case [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I was with her, I always had the urge to cover her face with a pillow case.[CN] 我一边做,一边真有个冲动 想拿个枕头套罩住她的猪头 Love for All Seasons (2003)
Put the money in that bag take your weapons and place them inside that pillowcase.[CN] 把枪放进枕头套 Training Day (2001)
I'm putting a pillowcase on my pillow.[CN] 我给枕头套上枕套 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
I told you those Walking Dead pillowcases were a bad idea.[CN] 我就说不要用"行尸走肉" 的枕头套了吧 The Relationship Diremption (2014)
And "tale" is French for "pillowcase"[CN] 法文的意思是枕头套 Break Up 100 (2014)
Place your weapons inside that pillowcase.[CN] 把枪放进枕头套 Training Day (2001)
Okay. Hand me the pillowcase, baby.[CN] 好吧,把枕头套给我,宝贝 Training Day (2001)
I'm gonna take a pillowcase and fill it full of bars of soap. ..[CN] 我会在枕头套里 装满肥皂块 Step Brothers (2008)
Hand me the pillowcase.[CN] 把枕头套给我 Training Day (2001)
The Pillowcase of LA Cafe[CN] 是LA咖啡的枕头套 Break Up 100 (2014)
My stuff's in these pillowcases.[CN] 枕头套里有我的东西 Dead Man Walking (1995)
Pillowcase[CN] 枕头套 Break Up 100 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top