ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

暗殺事件

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暗殺事件-, *暗殺事件*
Japanese-English: EDICT Dictionary
暗殺事件[あんさつじけん, ansatsujiken] (n) assassination [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Older people still remember the Kennedy affair.年配の人はまだケネディー暗殺事件を覚えている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's also directly tied to the Mykonos assassinations and the attacks on the Khobar Towers in Saudi Arabia.[JA] ミコノス島の暗殺事件にも直接関与 Tin Man Is Down (2013)
Shortly after the attempt on his life, the Fuhrer was joined by Reichsmarschall Goring and, as scheduled, received Mussolini for an afternoon briefing.[CN] 在暗殺事件過後不久 元首由戈林大元帥陪同 依行程於午後接見墨索里尼 Valkyrie (2008)
Yesterday you agreed it was assassination.[JA] 昨日は暗殺事件だと Soylent Green (1973)
Of all the assassinations.[JA] -暗殺事件 Foe (2011)
Why not JFK and the Lindbergh baby while you're at it?[JA] どうして、ケネディの暗殺事件がない? それから、リンドバーグの誘拐事件も? Five the Hard Way (2008)
Look, I want you to put every resource we have on this assassination and you get me an arrest before they shit-can us both.[JA] 暗殺事件は 全要員を投入していい 犯人逮捕で報いてくれ Second Chances (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top