ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

是的,他回来投入家人怀抱。 但有趣的是没人知道他为什么回来。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -是的,他回来投入家人怀抱。 但有趣的是没人知道他为什么回来。-, *是的,他回来投入家人怀抱。 但有趣的是没人知道他为什么回来。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She and the victim's brother met when he was studying in Paris. They moved back after graduation and got married.[CN] 是的,他回来投入家人怀抱。 但有趣的是没人知道他为什么回来。 The Impossible Murder (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(shì) (de) ()回来 (huí lai)投入 (tóu rù)家人 (jiā rén)怀抱 (huái bào) () (dàn)有趣 (yǒu qù) (de) (shì)没人 ()知道 (zhī dao) ()为什么 (wèi shén me)回来 (huí lai) ()

 


  

 
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
回来
 • (huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙) return; come back [CE-DICT-Simplified]
投入
 • (とうにゅう) (n,vs) (1) throwing into; inserting; depositing; (2) investment; putting in (personnel, etc.); (3) release of a product; (4) making (an electrical circuit); (P) [EDICT]
 • (tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ) put into operation; throw into battle; to put into [CE-DICT-Simplified]
 • (tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ) put into operation; throw into battle; to put into [CE-DICT-Traditional]
家人
 • (かじん) (n) the family; one's folks; (P) [EDICT]
 • (けにん) (n) retainer [EDICT]
 • (jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ) household; (one's) family [CE-DICT-Simplified]
 • (jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ) household; (one's) family [CE-DICT-Traditional]
怀抱
 • (huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ) to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
有趣
 • (yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ) interesting; fascinating; amusing [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ) interesting; fascinating; amusing [CE-DICT-Traditional]
知道
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Traditional]
为什么
 • (wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) why?; for what reason? [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top