ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

日本語版

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -日本語版-, *日本語版*
Japanese-English: EDICT Dictionary
日本語版[にほんごばん, nihongoban] (n) {comp} Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It would be great if there was a Japanese edition.日本語版があったらいいな。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
== sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 Bad Boys (2013)
== sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 Road Trip (2014)
== sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 I'm No Angel (2013)
== sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 First Born (2014)
== sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 Slumber Party (2013)
== sync, corrected by elderman == @elder_man Wow. What?[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 どうした? Dog Dean Afternoon (2013)
== sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 Holy Terror (2013)
== sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 Captives (2014)
== sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
== sync, corrected by elderman == @elder_man[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 Heaven Can't Wait (2013)
== sync, corrected by elderman == @elder_man Hey. Hey.[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 Rock and a Hard Place (2013)
== sync, corrected by elderman == @elder_man Hey. Hey.[JA] == sync, corrected by elderman == @elder_man 日本語版 Ahonymous48 昨晩は寝たの? The Purge (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top