ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无机

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无机-, *无机*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机[wú jī, ㄨˊ ㄐㄧ, / ] inorganic (chem.), #24,115 [Add to Longdo]
无机[wú jī yán, ㄨˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, / ] inorganic salt, #47,956 [Add to Longdo]
无机[wú jī wù, ㄨˊ ㄐㄧ ㄨˋ, / ] inorganic compound, #75,135 [Add to Longdo]
无机化学[wú jī huà xué, ㄨˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] inorganic chemistry, #81,053 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So rightwing, they think the Swiss lean to the left.[CN] 毫无机会 他太右翼了 他们觉得瑞士人偏左 Love at the Top (1974)
It must be my fault.[CN] 它一直只能转换无机 The Fly (1986)
And now I should say, they are non-existent.[CN] 现在应该毫无机会了 Episode #1.5 (1995)
When Amélie lacked playmates, Nino had too many.[CN] 小艾蜜莉苦无机会接触他人 小尼诺却希望他的朋友统统消失 Amélie (2001)
Give it up, Billy. You've got no chance.[CN] 放弃吧,比利,你毫无机 48 Hrs. (1982)
It didn't look like there was any coming up.[CN] 看起来毫无机 Dead Reckoning (1947)
Forget it. You don't stand a chance![CN] 你省省力气吧,你毫无机 Camille Claudel (1988)
You have no chance[CN] 你毫无机会! Ruby & Quentin (2003)
You'll never be able to settle with them? True.[CN] 卡伯波特先生 你永无机会与父母和解了 Batman Returns (1992)
You have no chance to do that to me![CN] 我根本让你无机可乘 Heroic Duo (2003)
- It's now or never.[CN] -现在或者永无机 Sleepless in Seattle (1993)
Unless you discredit the shrink Carl Lee does not have a chance.[CN] 除非陪审团对他心存怀疑... 不然卡尔 -李就毫无机 A Time to Kill (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top