ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -层-, *层*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, céng, ㄘㄥˊ] layer, floor, story, stratum
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  云 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 層; 曾 provides the pronunciation
Variants: , Rank: 699
[, céng, ㄘㄥˊ] layer, floor, story, stratum
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] body
Variants:

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[céng, ㄘㄥˊ, / ] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.) #815 [Add to Longdo]
[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ,   /  ] basic level; grass-roots unit #2,832 [Add to Longdo]
[gāo céng, ㄍㄠ ㄘㄥˊ,   /  ] high level; high class #3,517 [Add to Longdo]
[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ,   /  ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase #3,599 [Add to Longdo]
[céng miàn, ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] plane; level #4,587 [Add to Longdo]
[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ,   /  ] hierarchy #6,431 [Add to Longdo]
[céng céng, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ,   /  ] layer upon layer #8,857 [Add to Longdo]
[dǐ céng, ㄉㄧˇ ㄘㄥˊ,   /  ] underlayer #12,264 [Add to Longdo]
[shuāng céng, ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ,   /  ] double tier; double decker #12,547 [Add to Longdo]
[shàng céng, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ,   /  ] upper layer #13,895 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sub level 6.[CN] 地下六 Doomsday (2008)
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.[CN] 探子报告说所有的指挥都是雅力安人 The Great Dictator (1940)
You've done something big. You've stepped up into a new class.[CN] 你做了一件大事 已经踏进新的阶 His Girl Friday (1940)
There's no double bottom... No secret opening, no trap door.[CN] 没有夹 没有暗门 没有任何机关 The Blue Angel (1930)
First or second house?[CN] 真的 第一还是第二 The 39 Steps (1935)
I also thought of it[CN] 我也想到这一 Song at Midnight (1937)
To the bottom to feed the worms![CN] 滚到底去喂虫子! Battleship Potemkin (1925)
- The whole floor's been boarded off.[CN] -整楼都被封了起来 Gaslight (1944)
- The very brilliant agent... of a certain foreign power... is on the point of obtaining a secret vital to your air defense.[CN] -一个高阶的情报员 他来自外国的秘密机构 正准备窃取 The 39 Steps (1935)
"a 50-50 settlement as best solution.[CN] 对珠宝对半分是 最好的解决办法 Ninotchka (1939)
Fortunately, it was brought to the notice of the authorities... and so if you will be good enough to accompany me to Morsken...[CN] 幸运的是 有关高 已经注意到了 所以如果你愿意跟我们 去莫斯肯 The Lady Vanishes (1938)
The next floor.[CN] 另一 Baltic Deputy (1937)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top